• tik tok

Nakon 15 godina rada napustio Bingo i okrenuo se proizvodnji mlijeka

Sep 5, 2022

Hasan Kunosić iz naselja Dobrnja kod Tuzle nakon 15 godina rada u Bingu okrenuo se vlastitoj proizvodnji i danas se bavi uzgojem muznih krava. Iz Njemačke je uvezao pet junica, koje uskoro treba da se otele. Osnovao je poljoprivredno gazdinstvo i planira se baviti proizvodnjom i prodajom mlijeka.

„To mi je djelatnost. Sebi uplaćujem staž, penziono i zdravstveno. Imam otvoren poljoprivredni obrt. Sve je rizik, nema ništa bez rizika. Sad kukuruz ima dobru cijenu, ali su gnojiva bila skupa, skupo je i gorivo isto“ – ističe Kunosić.

On je na površini od 12 dunuma zasijao silažni kukuruz što će biti osnova za prehranu stoke u zimskom periodu. Zadovoljan je ovogodišnjim prinosom.

„Dobro je, kakva je godina bila sušna, poprilično je dobro. Za prehranu stoke koristim ovu silažu, sijeno i koncentrat. Poslije skidanja silaže ide nagazivanje silaže, što se više nagazi sve je silaža bolja“ – kaže ovaj poljoprivrednik.

Da bi obavio silažu, Kunosiću je neophodna pomoć u radnoj snazi i mehanizaciji. Zoran Jokić, koji kod Kunosića radi siliranje, kaže kako je ova godina dobra, posebno u dijelovima gdje se vršilo navodnjavanje parcela.

„Vidiš ova parcela, mi smo nju navodnjavali i pogledaj kako je dobro žito, prispjelo je za silažu. Prva trećina kukuruza je počela da zrije i to je za muzne krave. Nešto kada bude, to je za tov junadi“- priča on.

Priprema kvalitetne kukuruzne silaže presudna je za profitabilnost farmi. Usjevi različitih biljnih vrsta su pogodni za siliranje, a to su kukuruz, mahunarke, djeteline, sitne žitarice, ali i obična trava. U TK najzastupljenija je silaža kukuruza koji je u sezoni siliranja.

U TK ove godine zasijano je oko 48 hiljada hektara poljoprivrednih površina, od čega dominira kukuruz u zrnu i kukuruzna silaža sa zasijanih 33 hiljade hektara.

(Balans)