• tik tok

Adnan Ćatić osuđen na tri godine zatvora zbog terorizma

Mar 26, 2024

Foto: Sud BiH

Sud Bosne i Hercegovine, nakon prihvaćenog sporazuma o priznanju krivnje, osudio je Adnana Ćatića na tri godine zatvora jer je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2, u vezi sa stavom 1, sve u vezi sa članom 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju kaznu se optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 17.11.2023. godine, pa nadalje.

Optuženi Adnan Ćatić se tereti da je 1.7.2013. godine sa aerodroma Sarajevo otputovao u Republiku Tursku s ciljem odlaska na ratište u Siriju i pridruživanja terorističkoj organizaciji Džabrat AL Nusra, koja organizacija djeluje na području Sirije i koja za cilj ima destabilizaciju i nasilnu izmjenu političkog i ustavnog poretka u Siriji. Dalje se navodi da je optuženi ilegalno prešao sa teritorije R. Turske na teritoriju Sirije gdje se priključio terorističkoj organizaciji Džabrat Al Nusra i u kojoj organizaciji je prošao vojne obuke, postao snajperista ove terorističke grupe te učestvovao u borbama protiv legalne vojske Sirije, gdje se zadržao sve do kraja 2021. godine.

U istom predmetu, a nakon objave presude, Sud je donio rješenje kojim je optuženom Adnanu Ćatiću produžen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne, a najduže devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude, odnosno do 25.12.2024. godine.

(Balans/Sud BiH)