• tik tok

Transparency international BiH: Građani najviše prijavljuju nepravilnosti u zapošljavanju

Mar 26, 2024

Foto: TI

Transparency international BiH je objavio podatke o radu Centra za pružanje besplatne pravne pomoći građanima koji je tokom 2023 primio 1337 poziva i postupao u 317 predmeta vezanih za slučajeve korupcije.

Kao i prethodnih godina, najveći broj predmeta odnosilo se na državnu upravu 135, gdje su građani najviše prijavljivali nepravilnosti u oblasti zapošljavanja.

Korupciju su najčešće prijavljivli svjedoci korupcije, odnosno, 42,2% i njene žrtve korupcije-28,3%)te osobe koje su zaposlene u javnom sektoru – takozvani “zviždači”  sa procentom od 12,6%, a  koji su prijavljivali korupciju na radnom mjestu.

Prošle godine je 40 zviždača obratilo se ovoj organizaciji, a ponovo je daleko daleko veći od broja lica koja dobijaju status zaštićenih prijavioca korupcije od nadležnih institucija, što jasno pokazuje da građani i dalje nemaju dovoljno povjerenja u sistem.

Centar za pravnu pomoć obilježava 20 godina borbe protiv korupcije, uočavajući promjene trendova, od prijava mita u zdravstvu i policiji do zloupotreba u pravosuđu i kršenja zakona od strane policijskih službenika.

“Ovo je posebno sporno budući da se radi o institucijama koje bi trebale imati vodeću ulogu u borbi protiv korupcije, kao i činjenicu da BiH godinama bilježi sve gori rezultat po Indeksu percepcije korupcije”-rečeno je iz TI.

(Balans/TI)