• tik tok

Po kalendaru čuvenih Maja: Na današnji dan 3114.godine stvoren svijet

Aug 11, 2022

Na današnji dan 3114. godine prije Krista stvoren je sadašnji svijet prema vjerovanju Maja. Maje su bile jedan od od najdominantnijih autohtonih društava Mezoamerike , odnosno, područja Meksika i Srednje Amerike prije španskog osvajanja u 16. vijeku.

Bili su nastanjeni na poluostrvu Yucatan u Meksiku, Belizeu, Gvatemali, dijelovima meksičkih država Tabasco i Chiapas, te zapadnim dijelovima Hondurasa i El Salvadora.

Maja su koristile vlastiti kalendar baziran na broju 20. Najduži vremenski odsječak za koji su imali ime bio je tzv. b’ak’tun, te jedan b’ak’tun ima 144.000 dana tj. traje nešto više od 394 naše godine. Prvi b’ak’tun počeo je sa stvaranjem svijeta. Maje su vjerovale da su prije našeg svijeta bogovi bili stvorili druge svjetove, ali su se ti pokazali lošima i uništeni su. Prijašnja četiri svijeta imala su svaki svoje sunce.

Maje su živjele u selima i gradovima koji su se izdržavali od velikog bogatstva raznih usjeva kao i obilatog plijena iz šuma, rijeka, jezera i morskih obala. Najveći gradovi su bili glavni gradovi mnogih majanskih kraljevstava u njima su bili predivni hramovi, palate, isklesani spomenici, putevi, trgovi, pijace i kuće njihovih stanovnika. U mirnim vremenima ovi gradovi su uživali u blagostanju od trgovinske mreže koja je povezivala majanska kraljevstva. U vremenima rata čuveni kraljevi Maja su predvodili svoje narode u odbranu svojih kraljevstava ili u osvajanju područja od svojih neprijatelja.  Maje su bile na vrhuncu svoje moći i uticaja oko 6 vijeka, a briljirali su u poljoprivredi, keramici, pisanju hijeroglifa i matematici.

( Balans/Izvor: Wikipedia)