• tik tok

Neratni invalidi traže izjednačavanje prava sa civilnim žrtvama rata i RVI u FBIH

Oct 15, 2022

Zbog dugogodišnje diskriminacije po pitanju prava osoba sa neratnim invaliditetom i civilnih žrtava rata u Federaciji BiH sa pravima RVI, organizacije osoba sa invaliditetom okupljene oko Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditeom u Federaciji BiH odlučila je pokrenuti inicijativu za izdajednačavanje prava osoba sa neratnim invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Imajući u vidu doprinos koji su branitelji i RVI dali u odbrani BiH i za koju su dali svoje živote, dijelove svoga tijela, zdravlje i najbolje godine života ni Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u F BiH, ni bilo ko drugi nema pravo umanjivati njihova prava, njihove zasluge i doprinos samostalnoj i suverenoj državi BiH.

Razgovarajući sa ljudima koji predvode organizacije i saveze RVI o našoj inicijativi naišli smo na njihovu podršku i odobravanje, te je više udruženja RVI sa područja FBiH podržalo našu inicijativu, između ostalih i Savez RVI Federacije BiH.

Inicijativa koju je podržalo preko 40 udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja roditelja djece sa invaliditetom, kao i organizacije branitelja i RVI sa područja Federacije BiH proslijeđena je: Vladi FBiH, Parlamentu FBiH (oba doma), Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom zavodu za zapošljavanje, Svim savezima i udrugama koje se bave pravima osoba sa invaliditetom, svim udrugama proisteklim iz Domovinkog rada BiH (Armija BiH i HVO), OHR-u, Uredu vijeća Evrope.

Inicijativom se zahtjeva prestanak diskriminacije osoba sa neratnim invaliditetom i civilnih žrtava rata uvažavajući sve međunarodne konvencije o pravima čovjeka, a posebno Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom.

Inicijativom se zahtjeva:

1. Zaustavljanje diskriminacije po osnovu nastanka invaliditeta,

2. Izjednačiti socijalnu zaštitu (invalidnina i tuđa njega),

3. Dodatna prava koja osobe sa invaliditetom ostvaruju po osnovu ratnih zasluga i priznanja izdvojiti i urediti posebnim zakonskim rješenjima koji bi tretirali posebno populaciju ratnih veterana,

4. Uspostaviti jedinstvenu listu ortopedskih pomagala na nivou FBiH. Na ovaj način bi se zaustavilo i teritorijalno diskriminiranje osoba sa invaliditetom u zavisnosti u kojem Kantonu/Županiji imaju prebivalište,

5. Uspostaviti jedinstven registar osoba sa invaliditetom koji bi se bazirao na socijalnom modelu procjene invalidnosti,

6. Urediti reviziji svih relevantnih zakonskih rješenja kako bi bila u skladu sa propisima UN-a: Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koju je BiH ratificirala 2010. godine, a posebno član 35. Stav 1 te konvencije

7. Pozivati se na UN konvencije o ljudskim pravima, prav ima osoba sa invaliditetom, te presude evropskog suda za ljudska prava osobito u slučaju Popović i drugi protiv Srbije, zavedene u protokolu tog suda pod brojevima 26944/13, 14616/16, 14619/16, 22233/16.

Nadamo se da će ova inicijativa naići na plodno tlo kod svih organa kojima je upućena, a Unija će nastaviti medijski i na sve druge moguće zakonske načine raditi kako bi zahtjevi iz inicijative bili usvojeni.

Spremni smo učestvovati u svim raspravama koje budu vođene na realizaciji zahtjeva po pozivu nadležnih organa ili medija.

Zbog dugogodišnje diskriminacije tražimo da se ovi zahtjevi realizuju u što kraćem roku, te smo spremni u krajnjem slučaju pristupiti i nepopluranim vidovima borbe, a zbog dugogodišnje diskriminacije prava osoba sa neratnim invaliditetom.     

(Balans)