• tik tok

Mart mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u TK

Feb 27, 2024

Foto: Balans

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona predstavilo je danas kampanju “Mart kao mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona“, a čiji je cilj kod učenika razviti razumijevanje šta je to vršnjačko nasilje te vještine i otpornost na ovaj problem.

Vršnjačko nasilje nije samo problem TK, većcijele BiH i regije.
„Planiramo realizirati niz programa koji se odnose na edukacije i podizanje svijesti, kreiranje školskih politika, promoviranje kulture poštovanja, razvoja vještina socijalne interakcije. Drugačije kazano, organizirat ćemo različita predavanja, seminare, učenici će gostovati na televizijama, kreirat će se kampanje na društvenim mrežama. Također, naši učenici će posjetiti različite institucije kao što su centri za socijalni rad, policijske uprave ili Odgojni centar TK“- kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.
Ozbiljnost s kojom su nadležne obrazovne vlasti na području TK prišle rješavanju ovog problema nakon eskalacije nasilja u Osnovnoj školi “Lukavac Grad” u Lukavcu, ogleda su u kontinuiranim aktivnostima na različitim nivoima, prezentovano je na današnjoj konferenciji za medije.
Među njima su i donošenje dva zakona, o osnovnom i srednjem obrazovanju, Uredbe o fizičkoj i tehničkoj zaštiti te osam podzakonskih akata. Pored toga, doneseni su i pravilnici o kućnom redu u osnovnim i srednjim školama, o saradnji roditelja sa školom, o disciplinskoj odgovornosti i etički kodeksi za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama.
„U navedenim propisima nasilje je izdvojeno kao poseban prekršaj koji sesankcioniše po posebnoj proceduri. Također, u avgustu je Pedagoški zavod TK sa nekim nevladinim organizacijama organizovao stručna usavršavanja za nastavnike u osnovnim i srednjim školama. Ova stručna usavršavanja su nastavljena i na zimskom raspustu pa je prema podacima iz Pedagoškog zavoda oko 700 nastavnika prošlo stručno usavršavanje iz oblasti koja se odnosi na prevenciju vršnjačkog nasilja u školama“- pojasnio je ministar Omerović.
Jedan od članove ove radne grupe koja se intenzivno posvetila rješavanju problema međuvršnjačkog nasilja je i Dževad Mehić, direktor Osnovne škole „Mejdan“ i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola na području TK.
„Prevencija nasilja se u školama radila i prije, radi se i radit će se. To je kontinuiran proces. Mi nemamo čarobni štapić i nemamo sigurnu formulu da ćemo uspjeti, ali na nama je da radimo na ovome. Međuvršnjačko nasilje je zajednička borba obrazovnih ustanova, nastavnika, profesora ali isto tako i roditelja i svih drugih koji se mogu uključiti i pomoći nam u tome da objasnimo djeci da nasilje između njih ne treba da bude“, kazao je direktor Mehić.
Na današnjoj konferenciji je naglašeno da je primarni zadatak kampanje razvijanje nenasilne komunikacije i prevencija vršnjačkog nasilja.
„Pozivam sve roditelje, sve medije i sve društvene institucije da nam pomognu i da u martu kroz ove aktivnosti, razvijemo svijest da je vršnjačko nasilje neprihvatljivo, ne samo u školama, već i u društvu“- kazao je ministar Omerović te najavio naučnu konferenciju Univerziteta u Tuzli početkom ljeta učijem fokusu će biti nasilje i kako su suočiti sa ovim problemom.

(Balans/Vlada TK)