• tik tok

Ko će biti asistenti djeci sa poteškoćama u razvoju?

Jun 8, 2022

Od septembra će škole u Tuzlanskom kantonu imati asistente koji će biti podrška djeci sa poteškoćama u razvoju, ali roditelji i defektolozi su zatražili određene izmjene pedagoških standarda, posebno one koje se tiču normi defektologa. Oni su danas imali sastanak sa resornim ministrom koji im je obećao izmjene.

Novi pedagoški standardi uvode asistente u škole kao podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Roditelji kažu da su svjesni problema nedostatka defektologa, ali da insitiraju da asistentni njihovoj djeci budu stručna lica.

„ Mi smo tražili da se omogući da asistenti budu i defektolozi, ali nije nam to prošlo. Prosvjetni radnici će raditi kao asistenti u nastavi, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionisati i treba li šta mijenjati“- kazao je Vahidin Nurikić, Udruženje „ Imam pravo“ bavi se podrškom djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju na području TK. Nurikić ističe da svako dijete ne treba ni imati asistenta, već će inkluzivni tim škole procijeniti kojem djetetu treba asistent i slat će tu informaciju u ministarstvo da se raspiše konkurs za asistenta.

„ Asistent će biti podrška djetetu dok je u školi. Poticat će ga da radi na času, da prati nastavu, da se presvuče, ode u toalet, bude podrška na izletima, da se socijalizuje,  itd.  Ne mora to biti defektolog, ali mora biti empatična osoba koja će biti pratnja djetetu i to će raditi prosvjetni radnici“- pojasnio je Nurikić, otac, 10-godišnjeg dječaka koji ima poremećaj iz autističnog spektra.

Foto: Roditelji na mirnom okupljanju pred zgradom Ministarstva obrazovanja TK

Iako su roditelji priželjkivali defektologe za sistente, to je teško jer ih nema dovoljno. Inače, novi standardi kažu da jedan defektolog ima 11 i više djece sa poteškoćama u razvoju,što nisu prihvatili ni defektolozi, a ni roditelji te su zatražili izmjene.

„ Dobili smo obećanja da će to biti ispravljeno. Napravili su previd u članu gdje je 11 i više učenika predviđeno na jednog defektologa. To je prepisano i odnosi se samo na izradu prilagođenog programa i rada u unkluzivnom timu u školama, a nisu uzeli u obzir edukacijsko-rehabilitacijski postupak koji defektolozi svakako rade u školama. Tako da će to morati prepraviti i smanjiti broj učenika koji će dobiti podršku defektologa“-kazala je Edita Bašić, zaposlenica Centra za razvoj inkluzvne prakse Banovići. Ona je dodala da je u pravilniku definisano da će defektologu koji će pomagati  od 5 do 7 učenika biti pokriveno pola radne norme, a osam i više, puna norma.

Iz resornog ministarstva tvrde da su tokom rada na pedagoškim standardima, nastojali unaprijediti prava svih kategorija koje su uključene u odgojno obrazovni proces te da je zakonska obaveza uvesti asistente u škole.

 „ Pedagoški standardi su dinamičan proces. Nastojat ćemo da ih unaprijedimo. Što se tiče djece sa poteškoćama u razvoju, mi smo na više mjesta  u pedagoškim standarima, nastojali popraviti uslove u kojima se obrazuju. To ćemo činiti i u budućnosti i razgovarati sa svim akterima“- rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja TK.

Na danas održanom sastanku roditelja, defektologa i ministra, donesen je i zaključak da centri za razvoj inkluzivnih praksi ostaju, s tim da će škole moći donijeti odluku da traže defektologe u školi i za gradove i općine koje pokrivaju ti centri što nije bio slučaj ranije. Jedan od zaključaka je da se uvodi i nadzor nad radom defektologa u školama i centrima, a roditelju su dobilu obećanje da se djeca neće slati na obavezno upisivanje u Zavod već će se individulano odlučiti za svako dijete, a to se posebno odnosi na djecu iz autističnog spektra.

Nataša Tadić