• tik tok

Klinika za interne bolesti u novom ruhu: Nova fasada, izolacija, stolarija…

Apr 19, 2024

Foto: Balans

Klinika za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli  dobila je novi izgled, odnosno, novu fasadu koja je energetski efikasna. Takva zgrada bi trebala poboljšati uslove za boravak pacijenata.

U okviru ovog projekta, na Klinici za interne bolesti izvršena je zamjena svih vanjskih prozora i vrata novom PVC stolarijom, urađena je nova termo fasada površine oko 9.700 m2, po ETICS sistemu sa slojem termoizolacije od 10 cm, te izvršen razvod nove gromobranske mreže.

Trenutno se u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla paralelno, na više strana, odvijaju radne aktivnosti u svrhu unapređenja uslova rada zdravstvenog osoblja, ali i boravka pacijenata.

“Ovaj projekat koji obuhvata više mjera energijske efikasnosti, ukupne vrijednosti nešto manje od 2 miliona KM, finansiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke preko Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Za nas je ovo od izuzetnog značaja, naročito ako znamo da se radi o objektu starom više od 40 godina, u kojem su smještene tri klinike“, kazao je Šekib Umihanić,  v.d. direktora UKC-a Tuzla.

Iako nije direktno učestvovala u finansiranju ovog projekta Vlada Tuzlanskog kantona je putem ministarstava zdravstva i prostornog uređenja i zaštite okolice pružila značajnu podršku u prikupljanju i sređivanju projektne dokumentacije za podnošenje aplikacije za odobrena sredstva.

 „Kantonalno ministarstvo je imalo izuzetnu saradnju sa Federalnim ministarstvom. U koordinaciji smo zajedničkim snagama, angažirajući sve potrebne kapacitete našeg Ministarstva pomoglo u pripremi dokumentacije i sređivanju aplikacije za ova sredstva. Ovaj projekat je u potpunom suglasju sa našim kantonalnim programima energijske efikasnosti, jer zaštita životne sredine, sa posebnim fokusom na smanjenje emisije CO2 je jedan od naših prioritetnih zadataka“, rekla je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice  TK.

Ovo je jedan u nizu projekata koje Federalno ministarstvo provodi na planu energijske efikasnosti, tačnije ovaj projekat je jedan o najvećih pojedinačnih projekata koji je uvećan značajnim sredstvima Svjetske banke. “Radi se grant sredstvima što pokazuje opredijeljenost Vlade FBiH da investira u kvalitet pružanja zdravstvene zaštite na području TK. Obnova je izvršena po svim europskim standardima u ovoj oblasti i želim se zahvaliti i organima nadzora i izvođenja radova na izuzetnom poslu i brzini realizacije ovog projekta“, izjavio je Goran Lulić, savjetnik federalnog ministra prostornog uređenja Gorana Lulića. Realizacija projekta bi trebala donijeti uštede od 150.000 KM godišnje.  

Inače, Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklih 18 mjeseci osigurala ukupno 20 miliona KM samo za finansiranje projekata na UKC Tuzla.

“Pokrenuli smo procedure izgradnje odjeljenja za dječiju i adoloscentru psihijatriju, adaptaciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i klinike za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, te nabavku velikog broja medicinske opreme. Tome treba dodati i povećanja plaća i poboljšanje materijalnog statusa ljekara i drugog osoblja. Drago nam je da je takvu viziju razvoja prepoznalo i Federalno ministarstvo i odlučilo pomoći nam na putu da Univerzitetski klinički centar vratimo na mjesto koje mu po svemu i pripada, a to je mjesto lidera u pružanju medicinskih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu”- zaključio je Irfan Halilagić, premijer TK.

(Balans/Vlada TK)