• tik tok

GIKIL pustio u rad postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda: Ubuduće će se čista voda ispuštati u Spreču

Mar 21, 2024

Foto: Balans

Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL)  pokrenula je postrojenje za biološko prečišćavanje otpadnih voda, a koje ubuduće, ispuštene u rijeku Spreču, neće štetiti okolišu.

Tehnološke koksne vode, koje su bile štetne za floru i faunu, sada se dodatno obrađuju na savremeni biološki način te kao čiste odlaze u Spreču.

“Tehnološke vode u GIKIL-u, nakon što prođu ranije uspostavljene tretmane, sada prolaze i kroz nadograđeno postrojenje te kao potpuno prečišćene se ispuštaju u prirodne recipiente”- objasnio je Jasmin Pandurović, tehnolog u u ovoj kompaniji.

Na projektu se radilo dvije godine i koštao je oko 2 miliona KM.

“Ovime je potpuno optimizovano postrojenje za fizičko-hemijski i biološki tretman otpadnih voda, a to znači da smo nadogradili i unaprijedili postojeće postrojenje, na staroj biologiji, izgradili novi objekat, time i novo postrojenje za tretman otpadnih voda. Cilj je bio da se obezbijede granične vrijednosti propisane Federalnom uredbom i što je najvažnije sve granične vrijednosti su i postignute“- kazao je Albin Suljić, direktor GIKIL-a.

Prije dvije godine počelo se sa realizacijom nadogradnje već postojećeg postrojenja za prečišćavanje vode, čime se postižu rezultati propisani federalnom uredbom o zaštiti voda.

“GIKIL posjeduje ekološku dozvolu do 2027. godine, a mi pratimo dinamički plan. Redovno se vrši izvještavanje od svih inspektora prema resornom ministarstvu te svim ostalim relevantnim institucijama. Shodno nadogradnji postrojenja, voda koja se sada ispušta u rijeku Spreču zadovoljava sve parametre propisane federalnom uredbom o njenom ispuštanju u vodotoke”- kaže Suljić.

Novo postrojenje je bilo veoma zahtjevno za instalaciju, posebno uz činjenicu da nema sličnog  u regiji.

 „Voda prečišćena tercijarnim nivoom daje rezultate koji su bolji čak i od zahtijevanih zakonskih parametara određenih za sliv rijeke Save, što dokazuju i laboratorijske analize rađene od nezavisnih certificiranih ustanova. Ponudili smo, dakle, savremeno rješenje za preradu otpadnih voda do mjere definisane zakonskim odredbama, a nakon svih testnih faza i analiza pokazalo se da imamo odlične rezultate i da s pravom možemo reći da je ovo jedino postrojenje ove vrste u regionu. Ovdje se posao ne završava. U GIKIL-u su izrazili spremnost da i dalje testiramo određene procese i unapređujemo tehnologiju tako da u vanjske, prirodne vodotokove odlazi isključivo i maksimalno prečišćena voda“- objasnio je Irdin Imamović, direktor fime “Borplastika EKO” d.o.o. Tuzla.

Trenutno se u GIKIL-u radi i na projektu zaštite zraka, što podrazumijeva nabavku mašine za bezdimno punjene te će ona kao takva u velikoj mjeri smanjiti emisije koje su danas zastupljene.

Inače, GIKIL se nalazi u nezavidnom položaju zbog otkazivanja ugovora sa tvornicom iz Smedereva.

“Suočavamo se sa time da smo izgubili Željezaru Smederevo kao najvažnijeg kupca, koji je nosio 80 posto našeg poslovanja. Razlog prije svega je u našoj lošijoj konkurentnosti u odnosu na poljski koks koji je u državnim rukama. Sada se malo više vežemo za Arcelor Mittal u Zenici kojem je potreban koks prema kojem ćemo ostvariti okvirno 40 posto proizvodnje. U ovom kvartalu smo našli tržište u Turskoj i Alžiru, borimo se i trudimo za postizanje daljih rezultata”- poručuje direktor kompanije.

(Nataša Tadić)