• tik tok

Elektronske zdravstvene knjižice konačno u TK

Jun 24, 2022

 Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od danas zaprima zahtjeve za izdavanje elektronskih zdravstvenih legitimacija od poslodavaca kao i od fizičkih lica tj. osiguranika, rečeno je iz ove ustanove. Podnošenje zahtjeva za izdavanje prve elektronske legitimacije je besplatno.

Zavod je predvidio dva načina zaprimanja zahtjeva. Jedan je da poslodavci mogu podnijeti zahtjeve, a Zavod će danas poslati pozive svim većim privrednim subjektima da isprintaju zahtjeve, podijele radnicima i da oni lično potpišu.

” Isključivo nosioci osiguranja potpisuju i podnose zahtjev. Na taj zahtjev mogu upisati i članove svoje porodice, ali samo one članove koji su prijavljeni na osiguranje radnika. Nakon što poslodavac prikupi te zahtjeve, uz spisak radnika, to dostavlja Zavodu. Mi ćemo onda izvršiti svoj dio posla, štampanje elektronskih zdravstvenih legitimacija i ponovo se sa poslodavcem dogovoriti na koji način će izvršiti preuzimanje tih legitimacija”- pojasnio je Riad Kurtalić, glasnogovrnik Zavoda.

Druga opcija je, da svako fizičko osigurano lice, prema mjestu prebivališta, u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, podnese zahtjev. Elektronska zdravstvena legitimacija će biti dostupna i na web stranici tako da svako lice može skinuti taj dokument, popuniti, potpisati i predati ga  na šalter poslovnice.

” Prva zdravstvena legitimacija je besplatna. Naravno da postoje propisi koji uređuju reizdavanje legitimacije u slučaju gubitka, oštećenja, promjene podataka ili isteka važenja. Osigurano lice će, uz dokaz o uplati, podnijeti zahtjev za reizdavanje”- rekao je Kurtalić. E-zdravstvena legitimacija važi deset godina, za osobe do 65 godina, dok za one starije, nema rok trajanja.

Izdavanjem elektronske zdravstvene legitimacije započinje konkretna primjena informacionog sistema u zdravstvu. Prvenstveno se misli na vođenje elektronskog  zdravstvenog kartona što je obaveza zdravstvenih ustanova u ovom kantonu, potom, e-recept, dijagnostičke i laboratorijske pretrage.

” Očekujemo do avgusta da se uspostavi elektronski karton kroz ambulantne i bolničke informacione sisteme. Elektronski recept će, također, biti uskoro pušten u funkciju. Zamjenjujemo u potpunosti papirni recept. Ljekari će od sada terapiju za lijekove izdavati na elektronskom receptu i usmjeravat će ga i proslijeđivati u ugovornu apoteku. Osigurano lice na osnovu elektronske zdravstvene legitimacije terapiju će podizati u apoteci. Pacijenti više neće morati hodati od doktora do doktora i od ustanove do ustanove”- ističu iz Zavoda.

U ovom procesu informatizacije sistema, poseban akcenat se stavlja na dijagnostiku, odnosnu, CT, magnetnu rezonancu, oftamologiju i ostale pretrage, a sve to će biti uvezano u jedan sistem. Cilj je u potpunosti ukinuti papirne uputnice i ostalu dokumentaciju. Pacijenti će biti uvezani sa zdravstvenim ustanovama i kada doktor indicira neku dijagnostičku pretragu, Zavod to vidi u sistemu i raspoređuje prema zdravstvenoj ustanovi sa kojom ima ugovor. Svaki snimak koji pacijent uradi, bit će dostupan u sistemu svakom zdravstvenom radniku od privatnog do javnog sektora, od primarnog do tercijarnog nivoa zaštite. Također, sve laboratorijske pretrage bit će u sistemu, a tome će prethoditi elektronsko naručivanje za obavljanje laboratorijskih nalaza.

Pacijenti ubuduće po redovne terapije neće morati ići doktoru već odmah u apoteku, a neće više morati ni čekati u redovima da ovjere knjižice kao što je to bio slučaj do sada.  Dugo očekivana informatizacija zdravstvenog sistema u najmnogoljudnijem kantonu, donosi brojne olakšice kako za građane tako i za zdravstvene radnike i ustanove.

( Nataša Tadić)