• tik tok

Voda na osam javnih česmi u TK nije za piće: Kiseljak, Miladije, Ječmište, Jurišićka…

Mar 27, 2024

Foto: Balans

S cijem zaštite zdravlja građana Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u martu 2024. godine izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području Tuzlanskog kantona.

Analiziran je kvalitet vode sa  31 javne česme na svim općinama TK. Na osam česama voda nije bakteriološki ispravna i njena upotreba donosi visok rizik za građane.  

Prisustvo enterokoknih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.
Uzeti su uzorci sa 11 javnih česama u Tuzli, za Živinice i Lukavac po tri javne česme, po dvije javne česme su analizirane u Banovićima, Gradačcu, Gračanici, Srebreniku, te po jedna u općinama Teočak, Čelić, Doboj-istok, Kalesija, Sapna i Kladanj.

Česme na kojima voda nije ispravna su javna česma Kiseljak – prirodna mineralna voda, Tuzla, javna česma Hum Miladije, Tuzla, javna česma Miladije – Sumporna voda,  Tuzla, javna česma Ječmište, Tuzla, javna česma Jurišička, Tuzla, javna česma Bukovik Gornji,  Srebrenik, javna česma Avdićkuša, Klokotnica, Doboj Istok i javna česma Hajr voda Donje Vukovije, Kalesija.

Javne česme na kojima voda zadovoljava sve kriterije pitke vode su Javna česma Par Selo, Tuzla, Javna česma Slavinovići, Tuzla, javna česma Lipa Mosnik, Tuzla, javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla, javna česma Dokanj, Tuzla, javna česma Kotornica, Živinice, javna česma Djedovača, Živinice, Hajr voda Šerići, Živinice, javna česma Tito i Alija, Banovići, javna česma Karabašić H.Enveru Erax – Invest, Banovići, javna česma Kukuruzi, Mionica III, Gradačac, javna česma Zrnić Ševko Vida II, Gradačac, javna česma Tursun ,Stjepan Polje, Gračanica, česma Cerić, Orahovica, Gračanica, javna česma Petrak, Lukavac, javna česma Barutni, Lukavac, javna česma Majdan Modrac, Lukavac, javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik, javna česma Marinuša, Sapna, javna česma Terzikuša, Teočak, javna česma Vitalj, Kladanj, javna česma Alijina voda Mihatovići, Tuzla i javna česma Kapavac, Čelić.

Zavod za javno zdravstvo TK je uputio apel građanima da koriste vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće.

(Balans)