• tik tok

Vlada TK traži od Vlade FBiH hitno rješavanje problema cestovne infrastrukture

Apr 2, 2024

Foto: Balans

Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“, Javnog preduzeća „Ceste Federacije Bosne i Hercegovine“ i Agencije za vodno područje rijeke Save da intenziviraju aktivnosti na realizaciji strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona.

Na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini ukupno je registrovano 149.965 vozila, što je oko 20,26% ili više od jedne petine od ukupnog broja registrovanih vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, a oko l2,l5% u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini. Poznato je da se značajan dio finansijskih sredstava od kojih se finansira izgradnja, rekonstrukcija i sanacija autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obezbjeđuje od naknada koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila,

“Postavlja se pitanje da li se to adekvatno vraća kada je u pitanju ulaganje u izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno Tuzlanski kanton je, kada su u pitanju izdvajanja njegovog stanovništva po osnovu akciza za utrošeno gorivo i naknada prilikom registracije vozila, prvi ili drugi u Federaciji BiH, a nema izgrađen niti jedan metar brze ceste ili autoceste, te ima izrazito nerazvijenu mrežu magistralnih cesta”- rečeno je na današnjoj sjednici Vlade TK.

Da bi se riješio problem saobraćajne blokade potrebno je poduzeti hitne aktivnosti na realizaciji strateških projekata za Tuzlanski kanton u oblasti cestovne infrastrukture, a to su izgradnja autoceste Orašje – Tuzla kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnja autoceste Tuzla – Zepče kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnja brze ceste Kalesija-Tuzla-Doboj, te modernizacija magistralne ceste M-18, Tuzla – Sarajevo, zaključeno je.

Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od Federalne vlade, resornog ministasrtva i nadlženih javnih prduzeća i agencija da ubrzaju aktivnosti na realizaciji strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području kantona. Radi se o projektu izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, projektu brze ceste Tuzla- Sarajevo, projektu izgradnje brze ceste Zvornik-Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče uz pristupanje hitnoj realizaciji sanacije dijela magistralne ceste M4, Tuzla – Doboj od benzinske pumpe JunuzovićKopex do Mjesne zajednice Berkovica i projektu izgradnje dionice magistralne ceste M-l8 Šićki Brod – Kladanj kao i o rekonstrukciji magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Pored navedenog, Vlada je danas zatražila i otvaranje operativnog ureda JP „Ceste Federacije BiH“ i JP „Autoceste Federacije BiH“ na području Tuzlanskog kantona, a sve u cilju unapređenja aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji mreže magistralnih ceste, brzih cesta i autocesta na području Tuzlanskog kantona.

(Balans/ Vlada TK)