• tik tok

Vlada FBiH odbila alternativu za Blok 7

Jul 14, 2022

Vlada Federacije BiH prihvatila je prijedlog Elektroprivrede BiH o odbijanju novih alternativnih podizvođača ključne opreme na projektu izgradnje Bloka 7 u Tuzli te uputila poziv EPC Izvođaču da realizuje potpisani ugovor. U suprotnom, Elektroprivreda i Vlada će zatražiti raskid ugovora.

Na današnjoj sjednici, Vlada FBiH je usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tehničkoj ocjeni alternativnih ponuđača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla. Elektroprivreda BiH je provela postupke javne nabavke za usluge tehničkog konsultanta za nastavak pregovora sa izvođačem s ciljem realizacije Ugovora za izgradnju Bloka 7 i usluge pravnog konsultanta u vezi realizacije Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji — EPC Ugovora sa alternativnim podizvođačima ključne opreme, te je za tehničkog konsultanta izabran Konzorcij iz Slovenije, a za pravnog konsultanta izabrana je Grupa ponudača. Formiran je i Stručni tim za tehničku ocjenu alternativnih podizvodača ključne opreme EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7, koji uključuje i nezavisnog konsultanta.

” Stručni tim smatra da predloženi podizvodač za projektovanje, izradu i ugradnju kotla trenutno ne zadovoljava zahtjeve iz tendera i EPC Ugovora, jer se iz dostavljene dokumentacije ne može nedvosmisleno zaključiti da li isti posjeduje znanje i iskustva na izgradnji postrojenja za kotao ložen lignitom u prahu koji su neophodni za uspješnu realizaciju Projekta”- piše u informaciji.

Uprava i Nadzorni odbor EPBiH pozivaju EPC lzvođača da realizuje Ugovor koji je potpisan 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača. U slučaju da  izvođač i nakon tri pismene opomene ne ispuni svoje obaveze, EPBiH će obavijestiti Vladu FBiH da su se stekli uvjeti za raskid ugovora.

Informaciju o tehničkoj ocjeni alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla sa prijedlogom zaključaka, upućena je i  Parlamentu Federacije BiH na razmatranje.

( Balans)