• tik tok

UN podržava strateški program: Žene vode na putu mira i sigurnosti BiH

May 13, 2024

Foto: Balans

Ujedinjeme nacije izdvojit će pet miliona dolara za nekoliko projekata koki bi trebali ojačatai status žena u BiH, najavljeno je na današnjoj konfereneciji “Žene, mir i sigurnost u BiH” u Tuzli.

Kroz strateški program „Žene vode na putu mira i sigurnosti BiH“ koji je danas predstavljen, pokušat će se promijeniti položaj žena.

“Od samog ratnog i postratnog perioda žene su bile osnovica svih aktivnosti i osnovica mira i stabilnosti i ne samo da su napredovale u BiH, nego su iste te žene išle kroz region i širom svijeta širile te ideje pomagale drugim državama u njihovim borbama i sada je vrijeme da tu istu moć vratimo opet u BiH“, rekla je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH

Ona se osvrnula i na problem femicida u TK.

„Ne radi se tu samo o femicidu, mi imamo rodno zasnovano nasilje, porodično, nasilje nad djecom. Ovime želimo da se deklarativno prestanemo baviti tim pitanjem, da kažemo samo mi to osuđujemo i da tu bude kraj, nego da zaista u praksi provedemo da smanjimo stopu nasilja“, rekla je Macdonald.

Rad na poboljšanju statusa žena već je započeo kroz deklaraciju 13/25. Do sada su usvojena tri akciona plana za provedbu ove rezolucije, a uskoro će biti usvojen i četvrti. Naredni koraci bit će usmjereni ka lokalnim zajednicama.

„Zaista možemo biti zadovoljni jer smo prepoznati na međunarodnom nivou. Međutim kada krenete prema lokalnim zajednicama, tu ne možemo biti zadovoljn jer Lokalni akcioni planovi koje smo uradili sa pet šest općina, pokrenute su određene aktivnosti, ali nisu obezbijeđena dostatna sredstva za održivost tih aktivnosti i ona su uglavnom ostavljena na entuzijazam određenih osoba iz tih lokalnih zajednica“, rekla je Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

U Tuzli je danas potpisan i ugovoe u partnerstvu u ovom programu, a potpisale su ga Macdonald i Filipović Hadžiabdić.

(Balans)