• tik tok

TK mjesecima bez aparata za zračenje: Onkološki pacijenti uskoro neće moći na liječenje ni u Sarajevo?

Oct 31, 2023

Foto: Balans

Od 1. decembra Univerzitetsko klinički centar u Sarajevu neće moći primiti onkološke pacijente iz Tuzlanskog kantona zbog instalacije dva nova aparata koja su nabavljena nedavno, saznaje naš portal. To ponovo pokreće lavinu pitanja zašto još uvijek nije nabavljen aparat u UKC-u Tuzla.

Podsjećamo, aparati za radioterapiju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koji se koriste za liječenje oboljelih od karcinoma, nisu u funkciji od 17. februara kada je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, izdala rješenje o zabrani upotrebe tri aparata za radioterapiju. Slučaj je prijavljen Kantonalnom tužilaštvo u Tuzli koje provjerava da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba iz UKC-a Tuzla u vezi sa radioterapijom ima elemenata nekog krivičnog djela.

Vlada Tuzlanskog kantona u martu je doznačila sredstva za nabavku novog aparata, ali do toga još nije došlo. Zašto do sada nije nabavljen linerani akcelerator, pitali smo upravu Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla u dva navrata, ali odgovore nismo dobili. Koliko trenutno pacijenata ide u druge gradove na liječenje, također, ostali smo uskraćeni za odgovor.  Koliko je pacijenata umrlo od onih 170 iz marta koji su raspoređeni u druge centre, ponovo bez odgovora. Sva ova pitanja bez odgovora tiču se značaja šire javnosti i od opšteg interesa su jer najgora kategorija bolesnika ne može liječiti se u Tuzli već mora ići u bolnice u Sarajevu, Zenici, Banja Luci. I niko ne zna do kada.

Od Agencije za javne nabavke nam je pojašnjeno kako je tekla procedura nabavke, bar po dokumentima koji su dostupni. Dakle, Univerzitetsko klinički centar Tuzla objavio je 30. marta obavještenje o nabavci za nabavku lineranog akceleratora, CT simulatora, sistema za planiranje u radioterapiji i fantoma, a vrijednost nabavke  je  8.547.008,55 KM bez PDV-a.

Gotovo šest mjeseci kasnije, tačnije 5. septembra je napravljena ispravka obavještenja o nabavci  i to vezano za rok za preuzimanje tenderske dokumentacije po dvije tačke, rok za prijem ponuda/ zahtjeva za učešće, rok za otvaranje ponuda i  rok za prijem ponuda/ zahtjeva za učešće na engleskom jeziku.

Dalje, 16. oktobra ugovorni organ je objavio Obavještenje o poništenju postupka nabavke. Kao razlog poništenja, navedeno je: “Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka nabavke”.

I 23. oktobra UKC Tuzla ponovo ide iz početka i obavještava o nabavci već pomenutih aparata. Nakon deset mjeseci čekanja.

Za Radio- televiziju Tuzlanskog kantona, Denijal Tulumović, generalni direktor UKC-a Tuzla prije nekoliko dana dao je sljedeće pojašnjenje:

“Po objavljivanju, imali smo određene žalbe ponuđača. Mada moram naglasiti da u svijetu postoje samo dva proizvođača, a tendersku dokumentaciju je preuzelo 16 ponuđača. Odmah nam je bilo jasno da će se dešavati nekakvi problemi. Prve žalbe je izjavio jedan od advokata iz Sarajeva na tendersku dokumentaciju. U narednom periodu, mi smo popravili ono što je u žalbi notirano te smo popravili tendersku dokumentaciju. Nažalost, nakon izvjesnog vremena, tačnije 4.10. 2023. godine je odlučeno po toj žalbi, a mi smo rješenje dobili na dan otvaranja tendera 16.10. 2023. godine. I to govori puno o Uredu za žalbe i problematici, neblagovremenom obavještavanju”- kazao je Tulumović.

Na području Tuzlanskog kantona godišnje je oko 1.600 novih malignih oboljenja, a oko 60 posto njih zahtijeva liječenje radioterapijom. Onom koju najmnogljudniji kanton nema, a niko ne snosi odgovornost za to.

(Nataša Tadić)