• tik tok

Sudska policija preuzela Damira Mehića Bibija na Rači

Apr 12, 2024

Foto: Sudska policija

Službenici Jedinice za specijalističku podršku Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine su danas na Međunarodnom graničnom prelazu Sremska Rača – Bosanska Rača, od pripadnika Granične policije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa naredbom Kantonalnog suda u Tuzli, izvršili preuzimanje Damira Mehića iz Tuzle.

Službenici sudske policije su odmah optuženo osobu sproveli u prostorije Kantonalnog suda u Tuzli, a nakon toga u skladu sa rješenjem o određivanju mjere pritvora u nadležnu kazneno popravnu ustanovu.

Mehić je izručen BiH od strane nadležnih organa u Republici Srbiji, a u ranijem periodu je uhapšen u Beogradu na osnovu međunarodne potjernice koja je za istim raspisana od strane Kantonalnog suda u Tuzli.

Kako se radi o osobi koje je poznata organima gonjenja i koje je optuženo za krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ova aktivnost je provedena uz visok stepen sigurnosnih mjera i radnji koje su poduzimali pripadnici Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.