• tik tok

Plan za prevenciju nasilja u porodici u TK: Koordinacija, prevencija, zaštita, istražne i pravosudne radnje

Feb 20, 2024

Foto: Vlada TK

U cilju finalizacije aktivnosti i revidiranja postojećeg plana za prevenciju nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona, održana je multisektorska radionica u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Kantonalnog koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, Misije OSCE-a u BiH (Regionalnog ureda u Tuzli) i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

„Namjera je preispitati koje su to aktivnosti na kojima će nadležne institucije raditi u naredne dvije godine i šta je potrebno da bi to i realizirali“- kazala Tima Suada Selimović, stručna savjetnica u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i koordinatorica

Koordinacioni tim čini 10 predstavnika resornih ministarstava i nadležnih institucija.

“Ovim želimo poslati poruku da je nasilje u porodici društveni problem te da u cilju rješavanja trebamo imati i multisektorski pristup. Koordinacioni tim od juna prošle godine radi sa nadležnim ustanovama i organizacijama iz svih sektora na pripremi akcionog plana sa ciljem da on bude u skladu sa potrebama“-rekla je Selimović.

Jedan od prioriteta je unaprijeđenje i poboljšanje procedura procesuiranja, rečeno je ovom prilikom.

„Misija OSCE-a bi svakako željela da problem nasilja u porodici što manje postoji u društvu. Međutim, usvajanjem pravnih propisa i pravnih akata ne rješava se sam problem. Da bi došlo do nekakvog rješenja potreban je koordiniran pristup svih institucija u društvu. Potreban je doprinos civilnog sektora. Cilj je da se unaprijedi sistem koji trenutno ne postoji, da se napravi strategija koja će pokrivati budući period i da se to implementira“- kazao je Damir Gnjidić, šef terenskog ureda Misije OSCE-a BiH u Tuzli.

Koordinacioni tim od juna prošle godine radi sa nadležnim ustanovama i organizacijama iz svih sektora na pripremi akcionog plana sa ciljem da on bude u skladu sa potrebama. Trenutno je u svih 10 kantona aktuelna izrada kantonalnih programa mjera, odnosno, akcionih planova koji su usklađeni sa strateškim dokumentom, Strategijom za prevenciju borbe protiv nasilja u porodici 2024-27. koja je u skladu sa Istambulskom konvencijom.

Prema riječima Zlatana Hrnčića, stručnog savjetnika u Gender Centru Vlade FBiH, po prvi put je usklađeno djelovanje na svim nivoima vlasti.

„Cilj je smanjenje nasilja, a ukoliko se ono desi da imamo pravovremeni odgovor, kako institucionalni tako i pravovremeni odgovor cjelokupne društvene zajednice. Sad po prvi put imamo jedinstven međunarodni dokument koji ima četiri oblasti: koordinacija, prevencija, zaštita i istražne i pravosudne radnje. Imamo federalni strateški dokument i u izradi svih 10 kantonalnih programa mjera”- kazao je Hrnčić.

Korekcije važećeg akcionog plana bi trebale biti dovršene do kraja marta kada će biti dostavljene Vladi TK na usvajanje, saopšteno je iz Vlade TK.

(Balans/Vlada TK)