• tik tok

Mljekari iz TK u problemima: Poticaji kasne, sjetva na pragu

Mar 26, 2024

Foto: Vijesti.ba

Proizvođači mlijeka iz TK traže hitan sastanak sa federalnim resornim ministrom kako bi se pojasnile nejasnoće vezane za nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju te sastanak sa kantonalnim ministrom na kojem će predložiti da budući poticaji idu po litru mlijeka i da se 10% sredstava izdvoji za kapitalne investicije.

Bez promjene trenutnog stanja mljekari iz TK smanjivat će broj grla, a neki i zatvoriti farme.

Općina Kalesija je lider u proizvodnji mlijeka na području Tuzlanskog kantona. Jedan od proizvođača iz ove općine je Jasmin Majdančić. On ima farmu muznih krava od 30 grla, a godišnje proizvede i distribuira 110.000 litara mlijeka.

Kaže da je u mljekarstvu situacija alarmantna.

„Cijena mlijeka varira u zavisnosti od količine koju jedan mljekar proizvede, a keće se od 70 do 90 feninga po litru. Ta sredstva nisu dovoljna ni da se kupi hrana za stoku. Mi isključivo ovisimo o poticajima, koji ove godine kasne već šest mjeseci za mlijeko“, kaže Majdančić za Vijesti.ba.

Zbog toga apeluje na vlast da više povede računa o proizvođačima hrane.

„Bez jake potpore države ne možemo da opstanemo, nema šanse. Cijenom koju trenutno imamo ne možemo pokriti ni svoje troškove“, dodaje Majdančić.

Proljetna sjetva je na pragu, te za desetak dana treba zasijati njive. Plan sjetve za tekuću godinu predviđa da se na području Tuzlanskog kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije više od 44 hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta što je za 492 hektara manje nego prošle godine.

I dok visoka politika raspravlja o strategije poljoprivrede, proizvođači brinu od kojih sredstava će zasijati njive.

„U ovom trenutku smo trebali imati sredstva sa federalnog nivoa. Trenutno smo u šestom mjesecu dugovanja Federacije za poticaje za mlijeko. Međutim, prepušteni smo sami sebi. Da li će i ova sjetva biti upitna i umanjena? Znamo da je jesenja sjetva znatno umanjena zasigurno da će biti i proljetna“, kaže Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja mljekara TK.

Kada je u pitanju podrška s kantonalnog nivoa, Tuzlanski kanton je za ovu godinu izdvojio 14 miliona maraka, no sredstva nisu adekvatno raspoređena.

(Balans/Vijesti.ba)