• tik tok

Ministar objasnio: Svako novorođeno dijete u 2024. dobit će po 1.000 KM

Feb 26, 2024

Foto: Balans

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je planirano 16 miliona KM u budžetu Federacije BiH za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini.

U saopćenju iz Ministarstva podsjećaju da je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao da je riječ o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

S obzirom na veliki broj upita potencijalnih korisnika ove naknade u saopćenju Ministarstva se navodi da se jednokratna podrška za novorođeno dijete odnosi na svu djecu u Federaciji BiH koja su rođena u 2024. godini, te da Ministarstvo trenutno provodi aktivnosti na pronalaženju najboljeg rješenja za podjelu ovih sredstava.

“Sredstva iz budžeta troše se na osnovu Zakona o izvršenju budžeta, a to nas obavezuje da pripremimo Program utroška sredstava i Uredbu koja mora sadržavati detalje o načinu trošenja, u ovom slučaju, ovih 16 miliona planiranih za jednokratnu podršku za novorođenu djecu u ovoj godini”- rekao je ministar Delić.

Dodaju da Ministarstvo trenutno radi na stvaranju pravnih i tehničkih pretpostavki za realiziranje ovoga transfera kojima bi se maksimalno smanjila administrativna procedura i neophodne provjere izvršile bez opterećivanja građana.

“Nastojimo da mijenjamo sistem, digitalizujemo ga, odnosno, radimo na tehničkom prilagođavanju aplikacije sa UNDP kako bi se prijava za ovu jednokratnu podršku novorođenoj djeci mogla uraditi online, iz svoga doma” – pojašnjava ministar Delić.

Ministar poručuje građanima, navodi se u saopćenju, da će sva djeca rođena u 2024. godini na području Federacije BiH dobiti po 1.000 KM, te da ća aplikacija kada bude operativna, tokom cijele godine biti otvorena za prijave, a sredstva će se uplaćivati shodno pravilima koja budu definisana u Uredbi o utrošku i načinu utroška ovih 16 miliona KM.

“Ovo će biti ujedno i prvi put da se realizuje podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH “-saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Podijeli putem: