• tik tok

Kralj Tvrtko ulazi u škole u Tuzlanskom kantonu

Aug 29, 2022

U Tuzli je danas predstavljen Pravilnik o obilježavanju značajnijih datuma u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu i to je prvi kanton sa ovakvim dokumentom. Poseban akcenat stavljen je na obilježavanje datuma iz doba srednjovjekovne Bosne.

 Riječ je o pravilniku koji se donosi prvi put, a koji uređuje obilježavanje datuma i događaja u školama, značajnim za istorijski razvoj i kulturni identitet države Bosne i Hercegovine. Već nekoliko decenija u školama nema sistematičnih obilježavanja značajnih datuma iz prošlosti BiH te je ovaj pravilnik bio potreban, smatraju iz Komisije.

“Nije da se škole nisu posvećivale takvim događajima ali postojala je ta raznolikost. Iz tih razloga, negdje se posvećivala pažnja jednom datumu i nekom događaju, a u nekoj drugoj školi, drugom datumu. Postojala je potreba da se to zakonski uokviri”- pojasnio je Izet Šabotić, predsjednik Komisije za izradu Pravilnika koja je razmatrala najbitnije datume i događaje koji bi se ugradili u ovaj dokument. Pravilnik je obuhvatio obilježavanje Dana nezavisnosti, Dana državnosti, Dana maternjeg jezika, Krunisanja Prvog bosanskog kralja Tvrtka, itd.

“Ovim Pravilnikom data je mogućnost da se u lokalnim sredinama obilježavaju neki događaji vezani za te lokalne zajednice. Tako da ovim Pravilinikom utičemo da se uspostavi jedna sistematičnost i jedna pravna osnova da se obilježavaju značajni datumi koji će pomoći izgrađivanju boljeg osjećaja mladih generacija prema državi, našoj prošlosti, vežanim datumima”- poručio je Šabotić.

Pravilnik je namjenski objelodanjen na godišnjicu postojanja Povelje Kulina-bana, prvog pisanog dokumenta bosanskog vladara i najstarijim pisanim dokazom samostalnost srednjovjekovne Bosne.

“Na državnom nivou postoje neka rješenja vezana za državne praznike. Međutim, nema važnih praznika vezanih za srednjovjekovnu Bosnu. Tako da ova Komisija je dala odgovor i na to. Na današanji dan je potpisana Povelja Kulina- bana, ali ima još jedan bitan datum. To je 26.oktobar 1377.godine kada je Kralj Tvrtko krunisan za bosanskog kralja. Taj datum će se od ovog oktobra obilježavati u svim školama”- rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK. Omerović se pozvao na jednu studiju koja kaže da je problem podaničke svijesti u BiH,  rezultat gubljenja osjećaja prema srednjovjekovnoj Bosni kada je BiH bila kraljevina, a njeni vladari osobe sa integritetom.

“Učenici sa svojim nastavnicima da naprave krune, stave na glavu i osjećaju se kao kraljevi, da budu ponosni na naše kraljeve i na našu istoriju”- poručuje ministar.

Od bitnih datuma tu je još 28.maj, Dan uručivanja Ahdname sultana Fatiha II Mehmeda bosanskim franjevcima, potom 20.februar, dan kada je donesen Prvi bosanski ustav, itd.

Postavlja se pitanje, zašto su bitni datumi zapostavljani i zašto do sada nisu obilježavani. Kako objašnjava profesor Šabotić, istorija kao nauka i struka nije nigdje tako reducirana programski i sadržajno kao na prostoru BiH, posebno u dijelovima gdje su Bošnjaci u većini.

“Najmanji fond sati istorije. Struka nije sudjelovala u prvim nastavnim planovima, tako da su čitave nastavne oblasti bile izbačene iz nastavnih programa. Kasnije smo imali jako puno problema da to vratimo. Reduciralo se i izučavanje period srednjovjekovne Bosne, pa se nikako nije izučavao period Osmanskog carstva, pa su stavljene granice na izučavanje perioda agresije, itd. Vodili smo jednu borbu više od 20 godina da se vrati dignitet istoriji kao nauci i struci”- zaključuje Šabotić.

U narednom periodu, ministarstvo će izdati naredbu školama da ime Bosne i Hercegovine moraju koristiti u punom nazivu, a ne skraćenicu. Ranije je donesena Odluka  o upotrebi zastave i grba BiH u školama, a i ta da će školska godina ubuduće započinjati himnom.

Nataša Tadić