• tik tok

Javni poziv za dodjelu na korištenje mobilnih kućica na Trgu slobode

Nov 1, 2022

Turistička zajednica grada Tuzle je 01.11.2021. objavila Javni poziv za dodjelu na korištenje mobilnih kućica u periodu od 09.12.2022. godine do 08.01.2023. godine, a u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji grada Tuzle, sa ciljem kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu u okviru manifestacije „Zima u Tuzli“. Javni poziv sa pratećom dokumentacijom je objavljen na https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/. Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“ u periodu od 09.12.2022. do 08.01.2023. godine na Trgu slobode u Tuzli. Pravo podnošenja prijave za korištenje mobilnih kućica u periodu od 09.12.2022. do 08.01.2023. godine imaju: a) fizička lica koja obavljaju samostalne djelatnosti (obrtničke1 , ugostiteljske djelatnosti) registrovane na području grada Tuzle, kod nadležnog organa za registraciju djelatnosti u Gradskoj upravi Tuzla i koji registrovanu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje, a u vezi sa pripremom i posluživanjem hrane i pića, te b) privredna društva (d.o.o.) koja su registrovana na području grada Tuzle, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, odnosno priprema i posluživanje hrane i pića. Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti fizička lica bez registrovane samostalne djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i poduzetništva, kao ni subjekti koji imaju status: javne ustanove, javnog preduzeća, organizacije civilnog društva i druga pravna lica. Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama lično ili poštom u Turističku zajednicu grada Tuzle na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TUZLE Ul. Soni trg broj 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“ Javni poziv ostaje otvoren do ponedjeljka, 14.11.2022. do 16:00 sati. Pored toga, objavljen je i Javni poziv za odabir partnera za organizaciju i realizaciju muzičkog dijela programa manifestacije „Zima u Tuzli“ 2022/2023, čija kompletna dokumentacija je dostupna na: https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/ Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u oba javna poziva mogu se dobiti u Turističkoj zajednici grada Tuzle na broj telefona: 035 257 499 ili na e-mail: info@tztz.ba

(Balans)