• tik tok

Internet kriminalci iz Rusije i Nigerije pljačkaju firme iz TK

May 27, 2022

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sprovodi kampanju „ Sigurni na mrežama“. Policijski službenici građanima su podijelili letke putem kojih se mogu više informisati o sigurnosti na internetu.

Još u aprilu je Uprava policije MUP-a TK je počela kampanju o kompjuterskom kriminalu i digitalnoj sigurnosti. Realizirane su brojne aktivnosti, a ovih dana na ulici je policija građanima dijelila informativne u kojima su  navedeni neki od najčešćih oblika kompjuterskog kriminala koji je prijavljivan policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na štetu fizičkih lica. To su krađa identiteta i finansijskih podataka pozivom , lažne stranice banaka i drugih institucija, sigurnost podataka na društvenim mrežama, tzv.pecanje, romantična prijevara, malware, spyware, virusi , adware, cryptolocker.

Kampanja je usmjerna na privredna društva, građane i maloljetnike.

„ Službenici policije su u protekla dva mjeseca u osnvnim i srednjim školama na području TK, održali edukativna predavanja. Tom prilikom su učenici upoznati sa svim rizicima sa kojima se mogu susresti korištenjem informaciono  komunikacijskih tehnologija te sa načinima zaštite“- pojasnila je Amra Kapidžić, portparolka Uprave policije. Ukoliko djeca i maloljetnici posumnjaju da su žrtve cyber kriminala, trebaju se obratiti roditeljima, starateljima ili nekoj odrasloj osobi u koju imaju povjerenja.

Kada su u pitanju privredna društva i internet kriminal, poseban akcenat se satvalja na firme koje posluju sa inostranstvom i čija se komunikacija odvija putem interneta, odnosno, email adresa. Najveći iznos koji su internet kriminalci uspjeli otuđiti od privrednika iz ovog kantona je 180.000 dolara . U tim slučajevima se ugavnom otvaraju žani računi, banke su iz zemalja EU poput Holandije, Španije, Švedske Poljske, itd. Novac ubacuju u dalje tokove. Počinitelji su pretežno iz Rusije i Nigerije, pokazao je digitalni trag kojeg prati tuzlanska policija. Međutim, sve je više i cyber kriminalaca iz BiH.

„ Kada je riječ o privrednim subjektima, napadač presijeci email komunikaciju između privrednih subjekata u BiH i njihovih poslovnih partnera u inostranstvu, mijenja podatke i novac koji se uplaćuje, ide na pogrešne račune, odnosno,  na račun napadača. Shodno tome, bitno je naglasiti da pored prijave policijskim službenicima, neophodno je obavijestiti odmah i nadležnu banku kako bi se transakcija obustavila ili eventualno sredstva vratila na račun“- ističe Kapidžić.

Zaštita građana je posebno bitna stoga je policija nastojala infromisati ih koji su načini da se zaštite , ali i prijave tu vidu kriminala. Uglavnom, kriminalci građanima kradu identitet, finansijske i lične podatke.

„ Putem poziva napadač kreira platformu neke banke ili privrednog društva, javlja se fizičkom licima, predstavlja se lažno i traži lične podatke i podatke o bankovnom računu i kasnije zloupotrebljava te podatke“- rekli su iz tuzlanske policije iz koje apeluju na građane da prijave svaku sumnju. Bili žrtva ili ne. Akcija informiranja građana o interet kriminalu nastavlja se i u drugim gradovima i opštinama ovog kantona.

Nataša Tadić