• tik tok

I vijećnica i pomoćnica: Transparency International prijavio Amelu Mehmedović

Nov 12, 2022

Više od pola mandata vijećnica Gradskog vijećnika u Živinicama Amela Mehmedović provela je i kao pomoćnica ministra u Vladi Tuzlanskog kantona. Ovaj slučaj Transparency International u BiH prijavio je Kantonalnoj upravnoj inspekciji koja u svom odgovoru navodi da je protiv nje Ministarstvo u kojem radi pokrenulo disciplinski postupak. 

Inspektorat je od Skupštine Tuzlanskog kantona zatražio autentično tumačenje Zakona o državnoj službi ali ono do danas nije dostavljeno jer je Skupština to pitanje još u januaru skinula sa dnevnog reda. 

Tako je Mehmedovićeva nesmetano nastavila obavljati dvije funkcije jer Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK  izbjegava provesti odredbu zakona koja vrlo jasno propisuje da državni službenik ne može obavljati dužnost koja dovodi do sukoba interesa odnosno da prava i obaveze državnog službenika miruju od trenutka kada je imenovan u bilo koji zakonodavni organ na bilo kojem nivou vlasti u BiH, piše Transparentno.ba.

TI BIH je ovaj slučaj prvobitno prijavio Centralnoj izbornoj komisiji koja ima nadležnost oduzimanja mandata jer je Mehmedović obavljala dvije nespojive funkcije: jednu u izvršnoj i jednu u zakonodavnoj vlasti. Ostatak priče na narednom na linku :

(Balans)