• tik tok

Frapantni podaci: Od 268.870 nezaposlenih u FBIH, čak 191.522 ne traži posao

Mar 28, 2024

Foto: Biznis.ba

Zavodi za zapošljavanje u BIH evidentiraju na stotine hiljada nezaposlenih, no praksa govori da poslodavci traže olakšice pri uvozu stranih radnika.

Radi se o tome da osobe s biroa nerijetko odbijaju poslovnu ponudu, odnosno da ne traže posao. Tamo su isključivo zbog benefita poput zdravstvenog osiguranja, što jasno kazuje da je neophodna reforma nadležnosti kada je u pitanju zdravstveno osiguranje.

Da je to tako pokazuju i podaci koje je objavio ministar rada i socijalne politike FBIH Adnan Delić, koji je objavio “analizu nezaposlenosti u Federaciji BiH – opći pregled”.

Frapantni podaci

Analiza pokazuje da od 268.870 nezaposlenih čak 191.522 osobe su na evidenciji zbog zdravstvenog osiguranja. Na evidencijama nezaposlenih i dalje su najzastupljenije žene.

Žene su činile većinu nezaposlenih osoba, sa 59,88% registrovanih slučajeva. Ovaj trend ukazuje na izazove s kojima se žene suočavaju na tržištu rada. Također, zabrinjavajući je i visok procenat mladih nezaposlenih, pri čemu 21,29% čine osobe između 15 i 29 godina, od kojih je 12,77% žena.

Stručna sprema igra ključnu ulogu u statusu nezaposlenih osoba. Čak 67,91% evidentiranih nezaposlenih ima određene stručne kvalifikacije, dok su nestručne osobe zastupljene s 32,09%.

Međutim, zanimljivo je primijetiti da je relativno visok procenat nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što može ukazivati na nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada. Najveći izazov predstavljaju nezaposleni koji prvi put traže posao, među kojima je 39,63% nekvalificiranih radnika.

Ovo ukazuje na potrebu za programima obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi se uskladile vještine nezaposlenih s potrebama tržišta rada.

U pogledu beneficija, zdravstveno osiguranje je često razlog za prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih, što opterećuje kantonalne službe za zapošljavanje administrativnim zadacima. Naime, od 268.870 nezaposlenih čak 191.522 osobe su na evidenciji zbog zdravstvenog osiguranja što dodatno ukazuje neophodnost donošenja Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih kojim bi se odvojile evidencije tražilaca posla od onih koji su na evidenciji isključivo zbog zdravstvenog osiguranja.

Također, važno je napomenuti da je broj korisnika novčane naknade za slučaj nezaposlenosti porastao, što ukazuje na određenu ekonomsku nesigurnost.

  • Uz sve navedeno, potrebno je kontinuirano praćenje i prilagođavanje politika zapošljavanja kako bi se smanjila nezaposlenost i osigurala bolja integracija nezaposlenih osoba na tržište rada u Federaciji BiH. Za početak nadamo se skorom usvajanju Zakona o posredovanju u zapošljavanju i uspješnoj organizaciji jesenjeg sajma, navode iz Ministarstva.

Primjer iz TK

Adem Hanić, direktor TMD Group u nedavnom je razgovoru za Biznis.ba rekao da su evidencije biroa rada su puni nezaposlenih, koji zapravo ne traže posao.

  • U Tuzlanskom kantonu je na evidencijama 63 hiljade nezaposlenih. Ja sam rekao da ću sve zaposliti koji su slobodni, nema nijednog. Meni treba sad hitno 15 radnika, nema nijednog. Evo svi nek se jave, svih 63 hiljade ću zaposliti ako postoje, ako ih ima. To su evidencije, to nisu zavodi za zaposlene. Zavodi su potpuno izgubili smisao, oni su tu zbog ljudi koji rade unutra i troše novac iz budžeta, umjesto da prikazuju realno stanje, kaže Hanić.

(Balans/Biznis.ba)