• tik tok

(FOTO) Mjesna zajednica Solina u Tuzli: Spoj urbanog i ruralnog naselja

Apr 10, 2024

Foto: Adis Srabović

Solina je naseljeno mjesto u sastavu općine Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH. Nalazi se uz cestu R 304, R-459 i rijeku Solinu, južno od Brđana, Dolova, zapadno od Vojne ekonomije Kozlovac, sjeverno od Novog Naselja i Gradovrha.

Solina se nalazi u slivu rijeke Soline.

Zbog brdsko-planinske naravi ovog područja, usklađeno se njime oblikovao se prostorni razmještaj, veličini i razvitak svih naselja ovog kraja.

Arheološki nalazi su oskudni, ali dovoljni za ukazati na naseljenost porječja još od prapovijesti. Kuće su izgrađene na iskrčenim brežuljcima, kosama i dolinskim stranama i dosta su udaljene između sebe. Očigledno je da su predci današnjih stanovnika krčili šume radi naseljavanja, odnosno sela su podignuta na krčevinama. Arheološki nalazi su oskudni, ali dovoljni za ukazati na naseljenost porječja još od prapovijesti. U Solini su su nalazi na dva lokaliteta, na Gradovrhu, gdje su nalazi iz brončanog doba, te na Srebru gdje je nekropola s kosturima iz željeznog doba, i prepoznatljivom ilirskom materijalu u grobovima. U srednjem vijeku u 16. stoljeću Solina se spominje kao naselje.

Na tom području nalazi se FK “Mladost”, s igralištem u Gradovrškoj ulici, uz rijeku Solinu.

Na Gradovrhu se nalazi nova crkva Rođenja Blažene Djevice Marije. Temelji su blagoslovljeni 2009. godine. Inicijativa za izgradnju potekla je iz franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla iz Tuzle.

U Solini se nalazi džamija Solina. Sagrađena je 1998. godine na mjestu gdje prije nije bio vjerski objekt.  Dimenzija cijelog kompleksa džamije je 24,10 x 16,50 m. Prostor same džamije obuhvaća 10,40 x 10,40 m. Natkriva ju četverovodni krov, pokrov-lim. Kompleks džamije čine džamija, učionica, abdesthana, imamov ured i čajna kuhinja. Minaret je armirano-betonski i visine 18 m. Harem džamije formiran je zajedno s džamijom. Nema elemenata koji bi mogli biti predmetom zaštite.

U okviru obilježavanja 70 godina od ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, 2011. godine u Solini je otkriven obnovljeni spomenik poginulim borcima NOR-a, a na tom području se nalazi i  spomenik poginulim borcima iz rata 1992-1995.

(Balans)