• tik tok

(FOTO) Međunarodni dan borbe protiv mina: Oko 1,6 % površine BiH je još pod minama

Apr 4, 2024

Foto: FCUZ

I nakon gotovo tri decenije od završetka rata, BiH ima izražen problem sa minskim poljima i opasnostima koje nose sa sobom. Oko 1,6 % površine naše zemlje je pod minama.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 838.29 km² ili 1,63%. Područje FBiH je posebno pogođeno jer se oko 2/3 minsko sumnjive površine nalazi upravo na prostoru ovog entiteta. Prema podacima BH MAC-a, na dan 31.12.2023. godine, od ukupne minsko sumnjive površine, na FBiH odnosilo se 660.98 km² (78 %). Pozitivno je to što se broj civilnih žrtava smanjuje. U 2023. godini dogodila se jedna minska nesreća i to na području Doboja u kojoj je muškarac prikupljajući ogrijev poginuo prilikom aktiviranja protupješadijske mine u minskom polju koje je uredno obilježeno minskim znakovima za upozoravanje na minsku opasnost. U poslijeratnom periodu stradala je 1.781 osoba, od čega 624 osobe smrtno. Od ukupnog broja stradalih, od kasetne municije stradale su 232 osobe, od čega 43 osobe smrtno. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 134 deminera, od čega 53 smrtno.

Generalna skupština UN-a objavila je 8. decembra 2005. godine da će se svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina kao podsjećanje da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta, uključujući i djecu. Međunarodni dan borbe protiv mina, između ostalog, ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava.

Federalna uprava ciilne zaštite je tokom 2023. godine nastavila aktivnosti humanitarnog deminiranja pri čemu su ostvareni značajni rezultati.  

Ukupna površina koje je realizovana svim deminerskim metodama u 2023. godini (tehničko izviđanje, čišćenje, istražne staze i redukovana površina) iznosi 1.022.517 m², a pronađene su i uništene 283 protivpješadijske mine, 11 protivtenkovskih mina, 45 komada kasetne podmunicije i 83 komada različitog NUS-a. I ove godine su nastavljene  aktivnosti u izvođenju protivminskih akcija, a značajno je naglasiti učešće deminerskih timova u projektu podrške EU oslobađanju zemljišta na minski sumnjivim područjima u BiH. Tako bi u naredne tri godine u sklopu ovog projekta trebalo biti oslobođeno od mina oko 77 km2 površine.

Tokom 2023. godine u BiH je zvanično završen proces čišćenja zaostale kasetne municije u općini Glamoč, potom Šehov Gaj Lazine u Vitezu,  Kralupi zaseok  Čifluk kod Visokog, Bučje – Bara u općini Čelić i Put Zabrđe u općini Vitez.

Trenutno je otvoreno šest zadataka minsko sumnjivih područja što je rezultiralo pronalaskom znatno većeg broja mina, a pritom i oslobađanjem, odnosno omogućavanjem korištenja lokalnoj zajednici veće površine nego prethodnih godina.  Tokom 2023. godine deminerski timovi izvodili su radove na vraćanju površine u Bihaću, Ilijašu, Foči, Usori, Odžaku i Stocu.

U prvom kvartalu ove godine deminirana je od 110.231 m², a pronađeno je i uništeno 69 protivpješadijskih mine i 16 komada različitog NUS-a.

Bitno je da su građani svjesni da su mine i neeksplodirana ubojna sredstva opasna po život i zdravlje ljudi. Pronađene mine ili druga eksplozivna sredstva ne smiju se dodirivati, već pronađeno sredstvo treba prijaviti civilnoj zaštiti putem telefonskog broja 121 ili policiji putem telefonskog broja 122. Korisno je da se mjesto gdje je sredstvo uočeno vidno obilježi, po mogućnosti fotografiše i zapamti lokaciju kako bi je mogli pokazati nadležnom timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Skreće se pažnja svima koji svakodnevne aktivnosti vode van naseljenih mjesta i u prirodi da se ne kreću na područjima koja ne poznaju kako ne bi zalutali u minska polja, da poštuju i čuvaju minske oznake i nikako ne ulaze unutar područja označenih minskim oznakama.

(Balans/FCUZ)