• tik tok

Demobilisanim borcima u TK po 100 KM pomoći

Aug 30, 2022

Premijer TK Irfan Halilagić održao je sastanak sa predsjednikom Koordinacije boračkih Saveza TK Fahrudinom Hasanovićem na kojem je dogovorena pomoć demobilisanim borcima, a koji nisu obuhvaćeni dosadašnjom pomoći Vlade FBIH i Kantonalne vlade.

Moram reći da odavno nisam sjedio, pa sigurno u zadnjih deset godina, sa normalnijim insanom od premijera Halilagića. Dogovorili smo da za 4300 ljudi, a koji nisu obuhvaćeni paketima pomoći u proteklom periodu Vlada izdvoji sredstva i za njih. Ja moram reći da su to ljudi u jako teškoj materijalnoj situaciji“ – kazao je Hasanović.

Za ove namjene Vlada TK će izdvojiti oko 430.000 KM.

Načelno smo dogovorili da Vlada TK pomogne demobilisane borce sa po 100 KM jednokratne pomoći, po uzoru na raniju pomoć penzionerima. Resorni ministar je pripremio odluke i dokumente koje će Vlada usvojiti i na taj način pomoći ovu osjetljivu kategoriju“ – istakao je Halilagić.

Sredstva od po 100 KM, na računima demobilisanih boraca biti će vrlo brzo nakon usvajanja na sjednici Kantonalne vlade.

(Balans)