• tik tok

BiH postala članica Mehanizma civilne zaštite EU

Sep 6, 2022

Bosna i Hercegovina danas je postala punopravna članica Mehanizma civilne zaštite EU – evropskog okvira solidarnosti za pomoć zemljama pogođenim katastrofama, saopštila je iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Bosna i Hercegovina je i do sada koristila pomoć Mehanizma civilne zaštite EU kao zemlja primateljica, ali će sada, kao punopravna članica, moći i aktivno pružati pomoć putem Mehanizma gdje god ona bude potrebna. Kako je rečeno nakon potpisivanja sporazuma o pristupanju, BiH je napravila važan iskorak ka snažnijem evropskom odgovoru na krize, posebno ako se uzme u obzir činjenica da su prirodne katastrofe sve učestalije u cijelom svijetu.

“Ove godine smo izdržali jedno od najtežih ljeta sa šumskim požarima koji su bjesnili širom Evrope. Opet se pokazalo da je odgovor EU na katastrofe najjači kada djelujemo zajedno. Punopravno učešće u Mehanizmu civilne zaštite EU je priznanje značajnog napretka koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u proteklim godinama na izgradnji otpornog sistema civilne zaštite. Siguran sam da će uskoro druge zemlje u stanju potrebe koristiti prednosti ovog pristupanja”- rekao je JanezLenarčič, Komesar za upravljanje krizama Evropske unije.

Cilj Mehanizma je jačanje saradnje između 27 zemalja EU i sedam država članica, odnosno, Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Turska i sada i Bosna i Hercegovina, u oblasti civilne zaštite radi unapređenja prevencije, pripravnosti i odgovorana katastrofe.

Šta znači članstvo u ovom mehanizmu za BiH? Dakle, kada hitna situacija prevaziđe mogućnosti jedne zemlje u Evropi i šire, ta zemlja može zatražiti pomoć putem Mehanizma. Evropska komisija ima ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe širom svijeta.

“Od svog osnivanja 2001. godine, Mehanizam civilne zaštite EU odgovorio je na skoro 600 zahtjeva za pomoć unutar i izvan EU. Zajednički pristup dodatno omogućava koncentraciju stručnosti i kapaciteta interventnih službi, izbjegava dupliranje kod pružanja pomoći i osigurava da pomoć bude adekvatna potrebama onih koji su pogođeni. Udruživanje kapaciteta i sposobnosti civilne zaštiteomogućava snažniji i koherentniji kolektivni odgovor”- pojašnjeno je.

Mehanizam pomaže i u koordinaciji aktivnosti koje nacionalne vlasti poduzimaju na pripravnosti i prevenciji katastrofa i doprinosi razmjeni najboljih praksi. Olakšava kontinuirani razvoj viših zajedničkih standarda, te omogućava timovima da bolje razumiju različite pristupe i rade naizmjenično kada dođe do katastrofe.

(Balans)