• tik tok

Više od pola javnih česama u TK ima neispravnu vodu

Jul 29, 2022

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je ovaj mjesec analizirao uzorke vode sa 31 lokacije u ovom kantonu. Analiza je pokazala da voda nije zdravstveno ispravna sa 17 javnih česama.

Kako su pojasnili iz Zavoda, javne česme koje nisu priključene na mrežu gradskog vodovoda su nesigurni izvori vodosnabdijevanja i zbog sigurnosti zdravlja građana, Zavod ih kontroliše. U mjesecu julu analizirani su uzorci vode sa 31 lokacije u Tuzlanskom kantonu. Sa područja Tuzle su uzorci uzeti sa 11 javnih česama, u Živinicama i Lukavcu sa po tri česme, u Srebreniku sa dvije česme, te Teočak, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj i Sapna sa po jedne javne česme.

” Kvalitet vode ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće na 17 javnih česama pri čemu je  bakteriološki neispravno 16 (51 %) uzoraka, a fizičko-hemijsku neispravnost pokazuju 4 (13 %) uzorka. Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće”- saopštili su iz Zavoda.

Dakle, analiza je pokazala da su u Tuzli zdravstveno ispravne vode su sa javne česme Par Selo, Miladije-Sumporna voda, Jurišićka u Lipnici i česma Dokanj. U Živinicama su ispravne česme Kotornica, Hajr voda Šerići i Djedovača u Dubravama. U Lukavcu su to česme Majdan, Petrak i Barutni, u Banovićima česma Tito i Alija, Kukuruzi u Gradačcu, Kapavac u Čeliću te Avdina i Ajšina voda Luka u Srebreniku.

Zavod je zdravstveno neispravnim ocijenio vodu u Tuzli sa česmama Hum Miladije, Kiseljak, Slavinovići, Lipa Mosnik, Marinovići Obodnica, Lipa Mihatovići i Ječmište. U Gračanici nisu ispravne dvije česme i to Stjepan Polje i Cerić u Orahovici.  Česma Terzikuša u Teočaku, također, nije ispravna, kao i ni

česma Karabašić Erax-Invest u Banovićima, Zrnić Ševko Vida II u Gradačcu,

Bukovik uSrebreniku, Avdićkuša Klokotnica u Doboj Istoku, Masle Gornje Vukovije u Kalesiji, Vitalj u Kladnju te javna česma Marinuša u Sapni.

Iz Zavoda apeliraju na građane da koriste vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće te da se informišu  o rezultatima laboratorijskog ispitivanja prije svakog korištenja vode sa javnih česama.

( Balans)