• tik tok

Mještani obnovili zvonik Kapele Gospe Lipničke kod Tuzle

Jul 17, 2022

Zvonik Kapele Gospe Lipničke u Lipnici kod Tuzle je ovih dana obnovljen, a sve zahvaljujući mještanima i drugim pojedincima koji su dali priloge za obnovu. Radove na obnovi su upravo izvodili sami mještani.

Kapela Gospe Lipničke se nalazi u zaseoku Marići u Srednjoj Lipnici kod Tuzle i postoji oko 250 godina. U periodu nakon “Bečkog rata“ (1683–1699), između Austrije i Osmanskog carstva, Lipnička kapela je skoro cijelo jedno stoljeće bila sjedište tuzlanske župe i u čitavom tom periodu Lipnička kapela djeluje kao duhovno i pastoralno središte čitavog tuzlanskog kraja.

Objekat kapele vanjskih gabaritnih mjera 6,13 x 7,83 m, ima podrumsku etažu ispod južne polovine objekta i prizemnu etažu. Pokriven je četverostrešnim krovištem. Zidovi prizemne etaže izvedeni od drvene bondučne konstrukcije sa ispunom od drvenog šepera malterisanog blatnim malterom sa završnom obradom od krečnog maltera. Krovna konstrukcija je drvena. Na udaljenosti od oko 3,5 m sjeverno od kapele, na mjestu starog drvenog zvonika, izgrađen je novi zvonik od drvenih oblica.

Godine 2005. izvršena je temeljna obnova kapele, a više puta je sanirano obližnje klizište.

Najveća vrijednost ovog Nacionalnog spomenika je poznata slika Gospe Lipničke sa sv. Petrom i Pavlom, koja je rad domaćeg baroknog majstora, sa kraja 17. stoljeća, u tehnici ulje na platnu i dimenzija 93 x 84 cm.
Slika Gospe je vrijedan folklorni artefakt ovog kraja, naročito u smislu običaja vezanih za Lipničku kapelu. Zbog njene vrijednosti, ova slika se uglavnom nalazi i čuva u Franjevačkom samostanu u Tuzli.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2017. godine, proglasila je „Graditeljsku cjelinu Kapele Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici, Grad Tuzla“, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Taj spomenik čine kapela Gospe Lipničke sa pokretnim naslijeđem, odnosno,  slika Gospe Lipničke sa sv. Petrom i sv. Pavlom, slika Madone sa sv. Benediktom i sv. Agnezom i Sveta Trpeza, prilazni plato sa amfiteatralnim sjedištima-klupama i stablima lipe te upravo obnovljeni zvonik.

( Balans)