• tik tok

Izborne malverazacije u Tuzli: Broj glasova kandidata veći od ukupnog broja glasova stranke

Oct 5, 2022

Gradska izborna komisija Tuzla dobila je odobrenje od Centralne  izborne komisije da danas otvori vreće sa glasačkim listićima te objedini utvrđene rezultate za redovna biračka mjesta na kojima birački odbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate.

Kako su pojasnili iz Gradske izborne komisije Tuzla, nakon unosa i kontrole rezultata za pojedina biračka mjesta utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na činjenicu da je prilikom unosa u obrasce od strane biračkih odbora utvrđeno da broj glasačkih listića u glasačkim kutijama nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića, odnosno, da je broj glasova kandidata veći od ukupnog broja glasova koje je osvojio politički subjekt tog kandidata.

“Osim toga, pojedinim obrascima nije bilo moguće pravilno utvrditi izborne rezultate jer od strane biračkih odbora, pojedini obrasci nisu dostavljeni, nisu ispunjeni ili sudjelimično popunjeni. Imajući u vidu navedeno, Gradska izborna komisija Tuzla je u ostavljenom roku podnijelaCentralnoj izbornoj komisiji BiH 03.10.2022. godine Zahtjev za otvaranje vreća ipravilno objedinjavanje utvrđenih rezultata, za redovna biračka mjesta na kojima birački odbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate”- obrazložila je Komisija.

CIK je jučer odobrio zahtjev za otvaranje vreća sa glasačkim materijalom i brojanje glasačkih listića. Komisija je imenovala imenovala pet timova, te osigurala adekvatan prostor za otvaranje vreća i pravilno brojanje glasačkih listića, koje je počelo danas u 10:00 sati, pa sve do završetka brojanja, uz obezbjeđenje mjera sigurnosti.

O potrebi pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata, iz Komisije naglašavaju da su  obavijestili sve političke subjekte kako bi akreditovani posmatrači mogli prisustvovati otvaranju vreća sa glasačkim materijalom i brojanju glasačkih listića, te unosu podataka u aplikaciju CIK-a.

(Balans)