• tik tok

Ima 60 grla, a dnevno mu ne ostane ni 20 KM zarade

Jun 16, 2022

Proizvodnja mlijeka u Tuzlanskom kantonu se sve više smanjuje jer mljekari više plate stočnu hranu nego što košta mlijeko. Stoga su proizvođači počeli zatvarati farme, te mljekari poručuju da se država hitno treba uključiti u zaštitu domaće proizvodnje.

Ovaj kanton ima 1.300- 1.400 proizvođača. U 2020. godini proizvedeno je više od 32 miliona litara mlijeka. Prošle godine taj broj je bio 29 miliona litara, a ove će biti još manje. Računica je jednostavna, pričaju mljekari, koncentrat košta 1,10 KM po kg, odnosno, tona 1.100 KM dok je tona mlijeka maksimalno do 700 KM. To uglavnom imaju farmeri koji imaju preko 1.000 litara dnevno.

„ Ova godina će sigurno biti manja jer gase se farme. Evo, u Bašigovcima u Živinicama, ima sigurno pet, šest farmi  sa deset do 20 grla koje su se ugasile ove godine. Jednostavnom, ne  možeš. Ja imam 60 grla, a 40 i nešto muznih. Ja ne mogu preživjeti mjesec dana od naplate mlijeka“- priča Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja mljekara TK. On ističe da je dobio poticaj za četvrti kvartal prošle godine, prvi kvaratal ove godine te poticaj po muznom grlu.

„ Sve to je otišlo u poljoprivrednu apoteku, za zaduživanje za sjetvu. Nijednu marku nisam unio u kuću. Svaka marka je otišla za sjetvu. Sada kosimo trave i litar nafte je 3,50 KM. Pa, ti gledaj sad. Ni trave nisu dobre jer nije bacano gnojivo. Potorili smo stajskim đubrivom i prinosi su do 40 % smanjeni“-  pojašnjava Glibanović i naglašava da cijena mlijeka mora rasti i pratiti cijene žitarica. Cijena mlijeka koja je godinama ista, nedavno je povećana za 0,20 pfeninga te sada iznosi od 0,60 do 0,75 pfeninga.

„ Kako će biti to dovoljno? Nama je sve ispod 1KM minus. Ono para što dobijem mjesečno za mlijeko, platim koncetrat, veterinara, doprinose, ostanem jedan račun i dužan. Jednostavno, moja porodica dnevno ne može zaraditi 20 KM na farmi, a radi nas petero i satrasmo se svi. Samo sjesti i plakati“- ogorčenokaže Glibanović i dodaje da mljekari traže hitno plavi dizel od države i veće cijene mlijeka. Inače, mljekari neće moći opstati i domaća proizvodnja bit će potpuno upitna.

„ Ako poljoprivreda stane, a stat će, mi ćemo biti prinuđeni uvoziti”- poručio je Glibanović.

Jasmin Palavrić, poljoprivrednik iz Kiseljaka Tuzla jedan od onih koji planira prestati sa komercijalnim otkupom mlijeka do kraja godine.

„ Otkupna cijena mlijeka je prevršila svaku mjeru. Ja ću reducirati i neću raditi otkup više. Držat ću nešto malo stoke. Vidim da ovo se neće promijeniti dok sam ja živ, stanje u poljoprivredi i odnos vlasti prema tome“- kazao je Palavrić i dodao da smatra da je proizvodnja hrane prioritet, ali da je to teško činiti uz trenutne cijene otkupa mlijeka koje su daleko manje od cijene stočne hrane.

„ Ljudi postaju robovi. Ja sam jedna od rijetskih koji može ovo prestati raditi u momentu jer nisam dužan nikome niti kreditno zadužen, ali ima ljudi koji ne mogu jednostavno prekinuti otkup. Komercijalni otkup za mene je završena priča, neka ga radi ko hoće, ja neću“- zaključuje ovaj proizvođač.

( Nataša Tadić)