• tik tok

(FOTO) Fantastična pećina Megara kod Maglaja

Aug 28, 2022

Znanstvenoistraživački kamp „Mokra Megara“ na Ozrenu održan je proteklih dana, a cilj je bio istražiti pećinu Megara, a sve kako bi se proglasila zaštićenim područjem prirode.  

Istraživanje su realizovali UG “Fojničani” Maglaj, Misija OSCE-a u BiH i partneri, Snik “Atom” Zavidovići i PD “Vis” Žepče, a sve uz finansijsku podršku WWF Adria i Telemach fondacije. Kampa je bio smješten u naselju Okolšta na Ozrenu u bazi paraglajding kluba i udruženja “ParaGhost-Staro Nasleđe“

Pećina Mokra Megara na planini Ozren nalazi se na entitetskoj liniji između Općina Maglaj i Grada Doboja. Prilaz pećini je deminiran prošle godine i to je omogućilo znanstvanicima da uđu i istražuju. Tako je 20 spelologa,  spelobiologa i naučnika iz naše zemlje i regije, raspoređena u tri tima, istraživalo unutrašnjost pećine na čijem ulazu su ih prvo dočekali slijepi miševi.

“Ova pećina je najpoznatiji dio speleološkog kompleksa na izoliranom kraškom području planine Ozren za koju je prema odluci Općinskog vijeća Maglaj, krajem marta ove godine, pokrenut postupak zaštite. Inače, po prostornom planu Republike Srpske, za cijelu planinu Ozren je planirana zaštita u rangu nacionalnog parka. Mokra Megara je i u Jugoslaviji bila prepoznata kao prirodna vrijednost te je 1965. godine proglašena geomorfološkim spomenikom prirode”- pojasnili su iz Udruženja “Fojničani” Maglaj. Obavljena speleološka i geološka istraživanja bi trebala doprinijeti utvrđivanju kategorije zaštite ovog područja po međunarodnim standardima.

Tokom ekspedicije, načinjene su fantastične fotografije vodopada koje pokazuje i ljepotu unutrašnjosti pećine, ali i koliko je samo istraživanje bilo zahtjevno.

“Vjerojatno prve digitalne fotografije vodopada u špilji Mokra Megara kod Maglaja, ali i njenih brojnih drugih ljepota mogu prenijeti samo djelić doista jedinstvenog doživljaja ovog čuda prirode. Ipak, upozoravamo da bi ulazak u ovaj dio špilje bez pratnje obučenih speleologa i adekvatne opreme mogao bi biti vrlo opasan te se nipošto ne preporučuje”- poručili su iz Udruženja “Fojničani”.

Dosadašnji znanstveni podaci o Mokroj Megari koji postoje  kažu da je pećina , jedino svjetsko stanište kukca “Maglajskog golemaša“ koji se nalazi na Crvenoj listi faune FBiH.

( Balans/ Foto: UG “Fojničani” Maglaj)