• tik tok

Dokle se došlo sa informatizacijom zdravstva u TK?

Jul 26, 2022

Iz budžeta Tuzlanskog kantona bit će izdvojeno 600.000 KM za nabavku 240 računara za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u ovom kantonu. Opremu će kroz javne nabavke uraditi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Određenim programom je utvrđen način i postupak dodjele sredstava javnim zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa na području TK, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Zavodu za javno zdravstvo TK,  a na ime nabavke računarske opreme neophodne u procesu implementacije integrisanog informacionog sistema. Ministarstvo zdravstva je ranije tražilo od zdravstvenih ustanova da dostave informacije koje su njihove potrebe za računarima. Bit će nabavljena dva tipa računara.

” Prvi tip su računari koji će se koristiti u administrativne svrhe, očitavanje i vođenje medicinske dokumentacije. Drugi tip su računari sa jačom konfiguracijom koji su potrebni za dijagnostičke svrhe”- pojasnila je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK. Nokon što Zavod okonča javnu nabavku, domovi zdravlja će potpisati ugovor o nabavci računara.

Kada je u pitanju proces informatizacije zdravstvenog sistema, posljednje informacije pokazuju da je Zavod do sada izdao oko 20.000 elektronskih zdravstvenih legitimacija.

” Kada je u pitanju instaliranje softvera, dio koji se odnosi na radiološku dijagnostiku je već instaliran i pušten prema javnim zdravstvenim ustanovama. Izvršena je edukacija svih uspolenika u poslovnicama zavoda o načinu izdavanja elektronske knjižice. Izvršena je i edukacija magistara farmacije, odnosno, vlasnika apoteka, o tome kako će koristiti dvije aplikacije sistema, a to su e-recept i dio koji je vezan za ortopedska pomagala”- ističe ministrica. Isto tako, urađena je i edukacija ljekara o tome kako će propisivati terapije preko aplikacije e-recepta.

Kompletna informatizacija zdravstvenog sistema u najmnogoljudnijem kantonu, sasvim je nešto novo. To je godinama od svih vlada obećavano, a građani se nadaju da će konačno dočekati da to zaživi u cjelosti.

Nataša Tadić