• tik tok

Cijene u BiH veće za 16% nego prošle godine

Jul 28, 2022

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2022.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 1,4%, saopštila je Agencija za statistiku BiH.  Više cijene zabilježene su u gotovo svim odjeljcima.

Prema namjeni potrošnje, u junu 2022. godine u odnosu na maj, u prosjeku je najveći zabilježen rast cijena u oblasti prevoza i to 4,2 %. Slijede povećanje cijena za stanovanje i režijske izdatke za 2,6%, rekreacija i kultura za 2,0%, alkoholna pića i duhan te namještaj i kućanski uređaji za 1,4%, restorani i hoteli za 1,3%, hrana i bezalkoholni napici za 0,5%, zdravstvo za 0,2%, obrazovanje za 0,1%, te ostala dobra i usluge za 0,6%.

Ono što je evidentno da su cijene niže odjeće i obuće te je u tom oblasti zabilježen pad cijena za 2,1 %.

U suštini, na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 15,8%. Nivo cijena u junu 2022.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 15,8%. Prosječni rast cijena zabilježen je kada je i pitanju hrana i bezalkoholni napici za 23,4%, alkoholna pića i duhan za 2,1%, stanovanje i režijski izdaci za 14,1%, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 9,1%, zdravstvo za 1,4%, prevoz 34,5%, komunikacije za 0,8%, rekreacija i kultura za 8,1%, obrazovanje za 0,8%, restorani i hoteli za 9,8% te ostala dobra i usluge za 5,6%. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 5,9%

( Balans)