• tik tok

Bliži se svinjokolj koji će ove godine biti najskuplji do sada

Oct 21, 2022

Ubrzo se otva­ra se­zo­na svi­njo­ko­lja, te iako je tre­nu­tna ci­je­na to­vnih svi­nja oko pet KM po ki­lo­gra­mu, zbog ne­dos­tat­ka stočnog fon­da ova ci­je­na bi mo­gla bi­ti zna­tno veća, kažu uz­ga­ji­vači svi­nja.

Cijene u FBIH se kreću od 5,5 KM do 6 KM po kilogramu „žive vage“. Cijene zavise od veličine a i kupljene količine prasića.

Nešto povoljnije cijene svinjetine su u RS-u.

Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković rekao je da su cijene sad visoke, ali da će do kraja godine biti znatno veće.

“Trenutne cijene tovnih svinja su od 4,5 KM do pet KM, dok je cijena prasića od 4,30 KM do 4,80 KM. Cijene bi mogle biti još veće ukoliko se ograniči uvoz mesa iz Evropske unije s obzirom na to da je ponuda veoma mala”, rekao je Marinković, dodajući da se stočni fond smanjuje iz godine u godinu.

Prema njegovim riječima, realno je očekivati da cijene do kraja godine budu veće i za duplo.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara RS, rekao je da će zbog neodstatka domaće proizvodnje biti veća potražnja, a samim time i veće cijene.

“Prasići su trenutno najjeftiniji od svih kategorija svinja. Oni se kreću do 4,5 KM do pet KM, dok su teže tovne svinje oko pet KM”, rekao je Maljčić i dodao da je ponuda na tržištu veoma loša.

“Nemamo ni ponudu, ali ni uvoz koji je konkurentan domaćoj prozvodnji, baš iz tog razloga očekujemo veće cijene”, navodi Maljčić.

Prema njegovim riječima, krupne svinje do 200 kilograma će biti od pet KM do 5,5 KM.

“Krmače koje se koriste za industrijsku preradu su dostigle cijene od četiri KM. Od kada se bavim ovim poslom, nisam doživio ovako visoke cijene njih”, rekao je Maljčić i dodao da bi oko novogodišnjih praznika cijene prasića mogle biti oko deset KM po kilogramu.

“Od 40 do 50 odsto je smanjena proizvodnja krmača, samim tim je za toliko smanjena ponuda prasića”, rekao je Maljčić.

Kako ističe, više nema jeftinog stočnog fonda.

“Ne zna se hoće li biti gore uzgajivaču ili potrošačima”- zaključuje Maljčić.

(Balans)