• tik tok

(VIDEO) Šta je induktorski telefon?

Aug 30, 2022

Induktorski telefon predstavljen je u serijalu “Muzejske priče” kojeg radi Muzej istočne Bosne u Tuzli. Telefon je koristila Armija RBiH na području Čelića.

Šta su induktorski telefoni? Iako su danas gotovvo nepoznanica u doba razvijene digitalne tehnologije, ovi uređaji nekada su se široko koristili, pa čak i proizvodili na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi komunikacijski uređaji korišteni u vojne svrhe bili su telefonsko-telegrafski uređaji. Prvi uređaji veze proizvedeni u domaćim fabrikama poslije Drugog svjetskog rata bili su induktorska telefonska centrala MP-10 i poljski telefon PTI-49, koji spadaju u ovu kategoriju.

Kako pojašnjava Radista.info, žičane veze u bivšoj JNA, činile su okosnicu sistema veza i na njih su se oslanjale radio i radio-relejne veze. Djelile su se na stacionarne i pokretne. Stacionarne žičane veze koristile su komercijalna tehnička rješenja i pratile razvoj “civilne telefonije”. Bile su visoko integrisane u državni telekomunikacioni sistem bivše Jugoslavije. Pokretne žičane veze služile su za vezu između jedinica i komandi na terenu.

Osim u vojne svrhe, induktorski telefoni su se koristili i na željeznicama i u rudnicima. Postoji više vrsta ovih telefona, različitih modela i načina izrade. Muzej istočne Bosne u Tuzli posjeduje induktorski telefon njemačke proizvodnje.

“Zbog uslova korištenja, njegova konstrukcija je namijenjena terenskoj upotrebi, pa tako možemo vidjeti da ovaj telefon ima zaštitni poklopac koji zatvara prostor slušalice i spriječava njeno mehaničko oštećenje i štiti unutrašnji dio telefona od vode, blata i prašine”- pojašnjava Nermin Ibrić, kustos-istoričar Muzeja.

Ova vrsta telefona se povezuje žicom, a mogu biti spojena dva ili više njih preko centrale. Za poziv se koristi manja ručica čijim okretanjem, indukuje se napon oko 150 V koji se u drugom uređaju koji se poziva, pretvara u zvuk.

“Za napajanje slušalice i prenošenje signala između dva ili više uređaja, ovi telefoni koriste napajanje iz baterija 2X1,5 V. Domet induktorskih telefona je otprilike 30 km”-ističe Ibrić.

Telefon koji se nalazi u Muzeju, koristila  je Armija RBiH u toku proteklog rata na području Nahvioca u blizini Čelića.

(Balans)