• tik tok

(VIDEO) Kanjon Drine među najdubljima u Evropi

Jul 5, 2024

Foto: Printscreen

Kanjon Drine, dubok i do 1.000 metara, među najdubljim je u Evropi, odmah iza kanjona Tare koji je najdublji.

Drina spada u kategorije voda koje su čiste i u nekim dijelovima ta voda se može i piti. U Drinu se uliva mnogo tokova, kao što je Žepa, Lim i neki drugi.

Poseban estetski doživljaj za posmatrača na mjestima gdje ne postoji kanjon i gdje nisu jezera je karakteristična zelena boja koju rijeka ima.

Od ukupne dužine Drine od 350 kilometara, četvrtina se odnosi na kanjonski dio, što je veliki procenat.

Ovaj kanjon je nastao u mlađem kenozoiku prije 60.000.000 godina. Nekada je na tom području bilo more, a kada su počeli tektonski pokreti u vidu podizanja planinskih sistema, kod nas naročito Dinarida, paralelno je trajalo i usijecanje kanjona u te planine.

Drina je, usijecajući se gdje je kanjon najdublji, prepolovila jedan planinski sistem, tako da je od jedne planine napravila dvije – Javor i Taru.

Kako izgleda kanjon iz zraka, prikazano je u narednom videu:

(Balans/Mondo)