• tik tok

Udruga mladih Par Selo – Dubrave radi brojne ekološke akcije

Jun 6, 2022

Udruga mladih Par Selo – Dubrave već je odavno prepoznata po brojnim ekološkim aktivnostima i hvale vrijednim projektima kojima doprinosi razvoju ekološke svijesti u svojoj zajednici.

Zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša FBiH nastavlja se projekt Uklanjanja divljih deponija smeća na lokalitetu MZ Par Selo i Dubrave. Projekat je otpočeo prethodne godine i već je sanirano nekoliko divljih deponija i postavljen je veliki kontejner/peka u blizini groblja u Par Selu.

Udruga je preuzela obavezu mjesečnog plaćanja odvoza smeća s nekoliko lokacija u ovoj lokalnoj zajednici. Sve aktivnosti su podržane i od Fondacije tuzlanske zajednice i kantonalnog Ministarstva okoliša. Osnovni cilj projekta jeste da  se uklone postojeće i smanji nastajanje novih deponija smeća u ovim lokalnim zajednicama.

Bitno je napomenuti da je Udruga mladih osvojila priznanje za najbolju eko organizaciju za 2021. godinu u okviru Mreže aktivnih zajednica koja djeluje na području Tuzlanskog kantona.

“Ovim putem želimo zahvaliti Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH na podršci u realizaciji navedenih ekoloških aktivnosti, a realizacija istog će zasigurno poboljšati ekološku sliku u MZ Par Selo i Dubrave”, poručili su iz Udruge.