• tik tok

U BiH zatečeno 54 djece da prisilno prosjače

Jul 30, 2022

Foto: World Vision BiH

Svjetski dan trgovine ljudima obilježava se danas i njime se skreće pažnja javnosti na eksploataciju ljudi, posebno djece. U Bosni i Hercegovini je prošle  godini identifikovano  57potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 54 maloljetno.

Oni koje najčešće eksploatišu i to u svrhu prosjačenja su upravo djeca. Osim identificirana 54 slučaja trgovine ljudima u kojima su žrtve djeca, prošle godine je evidentiran i po jedan slučaj prisilnog braka u kombinaciji sa prosjačenjem, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika trgovine ljudima.

Stručnjaci za zaštitu djece brinu da bi stvarno stanje moglo biti puno gore i da brojke ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivostislučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, World Vision BiH apelira na građane da djeci na ulici ne daju novac. Pravilna reakcija na prosjačenje i sumnju na bilo koji oblik zloupotrebe je prijava policiji na broj 122.

„U BiH je sasvim uobičajeno vidjeti djecu kako prolaznike mole za novac. Građani, međutim, ne znaju da davanjem novca direktno podržavaju organizirani kriminal koji ovu djecu lišava osnovnih ljudskih prava. U većini slučajeva ova djeca u školu ne idu nikako ili neredovno, i često su žrtve teškog fizičkog kažnjavanja“, izjavila je Larisa Klepac, direktorica nevladine organizacije World Vision BiH. U saradnji sa partnerima, ova organizacija  radi na osnaživanju institucija i njihovih predstavnika kako bi adekvatno odgovorili na potencijalne slučajeve trgovine ljudima, zaštitili žrtve i procesuirali počinioce.

Kada ja u pitanju Tuzlanski kanton, oko 80 odsto smanjeno je prosjačenje ali i svi drugi oblici eksploatacije djece na području  ovog kantona  zahvaljući Protokolu za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksplotacije postupanja koji jasno definiše ulogu i odgovornosti svakog od subjekata u sistemu zaštite djece. Još 2014.godine ovakav protokol potpisan je na kantonalnom nivou i on je dao smjernice u kojem pravcu nadležna tijela trebaju postupati. U periodu od 2015. do 2019.godine statistički podaci su pokazali da je u Tuzli za skoro 80 odsto  smanjen obim prosjačenja. U tom periodu je evidentirano 257 djece u prosjačenju, od čega je 74 djece smješteno u prihvatni centar.

( Balans)