• tik tok

Tuzla: Usvojen Nacrt Plana upravljanja otpadom

Jul 1, 2024

Foto: Balans

Na 40. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, koja je održana 27.06.2024. godine, usvojen je nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Tuzla 2024 – 2028. godine.

U Planu upravljanja otpadom je dat pregled  vrsta i količina otpada, analiza trenutnog načina upravljanja otpadom i postojećih kapaciteta i kreirane su mjere za narednih 5 godina čija realizacija će dovesti do unapređenja upravljanja otpadom u Gradu Tuzla.

Izrada Plana upravljanja otpadom je zakonska obaveza Grada Tuzla i on će biti polazna osnova za planiranje  aktivnosti i ulaganja u ovu oblast sa ciljem da se upravljanje otpadom u gradu Tuzla radi na održiv način.

Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Tuzla 2024 – 2028 je narednih 30 dana u javnoj raspravi, počev od današnjeg dana.

Pozivaju se građani i sve relevantne organizacije i institucije da upute komentare ili da daju svoje sugestije za unapređenje ovog veoma važnog planskog dokumenta.

Vaše komentare i sugestije možete poslati na: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, Tuzla

Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Tuzle 2024-2028

(Balans/Grad Tuzla)