• tik tok

Tuzla bez putničkih vozova dvije godine, šest mjeseci i šest dana

Jun 20, 2022

Od 2019.godine Tuzla nema putničkih vozova . Jedini tada voz koji je išao na relaciji Tuzla- Doboj i obrnuto, ukinut je, a tu odluku Željeznice RS-a su obrazložile time da je ta linija neisplativa.

Tuzla nema ni putničkog ni turističkog voza, iako, Tuzlanski kanton ima najviše stanovnika u FBiH čiji su svim gradovi povezani sa prugama i željeznicom. Vozovi teretni prolaze kroz neka tuzlanska naselja i to dok prevoze ugalj od kopa Dubrave do Termoelektrane Tuzla. Željeznički teretni saobraćaj aktivan je i kroz Živinice, Banoviće, Lukavac.  

Međutim, Tuzla je izolovana i nije povezana sa ostatkom BiH u smislu putničkih vozova.  Iz ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona tvrde da su učinili značajne napore da vrate putnički voz na liniji Tuzla- Doboj.

„ Nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od strane Željeznica FBiH. Mi smo u 2020.godini iz budžeta bili predvidjeli 100.000 KM za tu namjenu. O tome smo upoznali Željeznice FBiH. Nismo dobili povratnu informaciju. Organizovali smo jedan sastanak  i sva priča se svodila na elektrifikaciju i da se tek nakon toga razmišlja o ponovnom uspostavljanju putničkog saobraćaja. Mi smo onda rebalansom budžeta ta sredstva preusmjerili u druge namjene“- rekao je Samir Gabeljić iz ovog ministarstva.

Neformalna grupa građana „ Prijatelji željeznice“ pokušava već duže vrijeme skrenuti pažnju javnosti i nadležnih na značaj željezničkog saobraćaja u Tuzli i u BiH. Ovu priču su posebno potencirali ovih dana  nakon informacije da ponovo kreće voz na relaciji Sarajevo- Ploče.

„  To je pozitivna vijest i mi to pozdravljamo. Ali razmišljamo gdje je tu mjesto Tuzlanskog kantona. Nismo ni do sada imali mjesta u redovnom putničkom saobraćaju, pa smo pokrenuli inicijativu, da bar ove ljetne sezone, Željeznice učine jedan mali korak za njih, a za građanstvo TK veoma velik, te pokrenu putnički voz koji bi iz Tuzle išao do Sarajeva preko Doboja , a onda bi bio veza za ovaj voz što ide ka moru. Inicijativu smo nazvali: I Tuzlaci bi vozom na more, mislieći na sve stanovnike TK, pa i šire“- pojašanjava Semir Hadžimusić iz „ Prijatelja željeznice“.

Semir Hadžimusić

Značaj željezničkog saobraćaja je višestruk. Željeznice imaju povijesni značaj jer su gradovi nastajali zahvaljujući željeznici. Primjera radi,Lukavac, Banovići, Sebrenik te mnogi drugi gradovi tuzlanske regije i BiH. Gradovi su se dalje razvijali uz pomoć povezanosti željeznicom. Privreda se razvijala i urbanizacija.

„  Željeznica je značajna i sa saobraćajnog aspekta. Pokretanjem putničkog željezničkog saobraćaja, mi drumski saobraćaj rasterećujemo. Ceste koje su sada zagušene, posebno u špicama kada građani idu na posao i sa posla, kada bi se prebacila bar jedna desetina toga na željezenicu, postigli bismo veliki uspjeh“- pojašnjava Hadžimusić. On dodaje da željeznički saobraćaj bitnu ulogu igra i kada je u pitanju ekološki aspekt. Svakako poseban akcenat se stavlja na razvoj turizma pomoću ove vrste saobraćaja.

„ Možemo Panonska jezera na taj način povezati sa ostatkom BiH kao i sve ostale lokalitete, baštinu prirodnu i kulturnu, ali i omogućiti ljudima da putuju ka Sarajevu, Pločama, ka Jadranu“- ističe naš sagvornik.

BiH i TK željeznicom mogu se povezati sa svima pravcima, sa regijom, pa tako osim lokalnog saobraćaja, uvezati domaće gradove sa Vinkovcima, Zagrebom, itd.  Međutim, sve su to puste želje.

„ Iako teretni željeznički saobraćaj daje velike rezultate u prihodima Željeznica FBiH, te prihodi se ne vraćaju u Tuzlu ni kada je u pitanju putnički ni infrastruktura željeznička koja vapi za obnovom i za elektrifikacijom. Imamo gustu mrežu pruga u Tuzli, ni metar pruge nije elektrificiran i stanje je veoma loše . Teretni vozni kapaciteti su, također, veoma loši, a o putničkom saobraćaju nema ni naznake“- zaključuje Hadžimusić.

U aprilu ove godine Vlada TK je zatražila od Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Javnog preduzeca Željeznice Federacije BiH da intenziviraju aktivnosti na elektrifikaciji željezničkih pruga na području TK-a.  Prije svega to se odnosi na prugu br. 13, Doboj-Tuzla, dužine 57,60 kilometara, prugu br. 14, Brčko-Banovići, dužine 87,30 kilometara, prugu br. 15, Živinice-Zvornik, dužine 44,90 kilometara, kao i na izradi neophodne studijsko-projektne dokumentacije s ciljem izgradnje nove željezničke pruge Vareš – Banovići – Živinice, krak do Međunarodnog aerodroma Tuzla. 

Osim toga, jesenas je u Brčkom pokrenuta priča i održan sastanak o elektrifikaciji pruge Tuzla- Brčko- Vinkovci. Prema procjenama o vrijednosti investicije za elektrifikaciju pruge od 115 kilometara, potrebno je nešto više od 40 miliona eura. U ovom projektu bi učestvovale Hrvatska i BiH, a najveći dio sredstava bi se mogao obezbijediti kroz IPA fondove.

Do sada, javnosti nije poznato ima li ikakvih pomaka kada je u pitanju elektrifikacija pruga. Jedino s čime je javnost upoznata, to je   javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine širom BiH, pa i u Tuzli. U grad koji nema vozova i gdje Željeznička stanica zjapi prazna i bez svrhe.

Nataša Tadić