• tik tok

Rudnici Kreka duguju više od 8 miliona KM za koncesije

Aug 9, 2022

Tuzlanski kanton ima 68 koncesionara koji duguju 9,4 miliona KM od čega je do sada naplaćeno 2,7 miliona KM. Najveći dužnik su Rudnici “Kreka” u Tuzli.

Po podacima Komisije za koncesije Vlade TK i posljednjeg izvještaja, odnosno, onog za 2020.godinu, u Tuzlanskom kantonu koncesije se vrše na kamen krečnjak, ugalj lignit, plin, kvarcni pijesak, akumulaciju vode, korištenje vode za piće, zahvatanje vode,itd. U 2020.godini bilo je 65 koncesionara, a najviše ih je iz Tuzle. Koncesori u Vladi TK  su Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.  Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona dva puta godišnje obilazi teren, a u junu je kontrolisala sve koncesionare.

” Možemo reći da se svih 68 koncesionara pridržavaju Ugovora o koncesiji i svi su izjavili da nemaju prigovora o odvijanju ugovora. Ministarstva kao koncesori,  uredno dostavljaju uredno i na vrijeme dostavljaju odluke o plaćanju koncesionih ugovora. Vlada TK. Ministarstva i Komisija su uložili veliki trud u proteklom periodu kako bi se proces dodjele koncesija ubrzao te odnos sa koncesarom dodatno poboljšao”- ispričao je Dino Konaković, predsjednik Komisije za koncesije Vlade TK te dodaao da je poboljšana procedura naplate koncesionih naknada te su smanjena dugovanja određenih koncesionara. Međutim, Tuzlanski kanton ima 68 koji duguju oko 9,4 miliona KM od čega je do sada naplaćeno oko 2,7 miliona KM.  To znači da ni trećina nije naplaćena.

” Rudnici ” kreka” i ” Đurđevik” imaju dug od oko 8,6 miliona KM. Ostali koncesionari, njih ukupno 66, imaju dug od oko 760.000 KM. Po tome možemo vidjeti da svi ostali koncesionari izmiruju svoje obaveze. Što se tiče Rudnika ” Kreka” oni su najveći dužnik i oni duguju preko 8 miliona i taj dug je stvoren prethodnih godina”- pojašnjava Konaković.

Rudnici ” Kreka” prošle godine su potpisali Ugovor o koncesiji na 30 godina i obezbjedili bankovnu garanciju pa neće više biti problema oko naplate koncesija, optimističan je Konaković. Inače, pomenuti rudnik u ranijem periodu, nije imao deset godina ugovor o koncesijama pa se dug nagomilao i on se otplaćuje na osnovu potpisanog sporazuma i to ovisno od mogućnosti ovog privrednog društva.

(Nataša Tadić)