• tik tok

Predavanja i radionice za studente o značaju kulturno-historijskog naslijeđa Tuzle

Jul 6, 2022

U organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Univerziteta u Tuzli, a u okviru programa 27. Ljetnog Univerziteta, danas je na Slanoj Banji i  Barutani upriličeno niz aktivnosti. 

Historijski čas na temu “Najstarija naselja u Tuzli” održala je doc.dr. Mersiha Imamović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, nakon čega su se prisutnim studentima i gostima obratile prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli i Amela Mehmedović, pomoćnica ministrice za kulturu, sport i mlade TK. Uslijedilo je stručno vođenje na spomeničkim i umjetničkim dobrima baštine u okviru Memorijalnog kompleksa “Slana Banja” za koje je bila zadužena Merima Hajdarbegović, MA historije umjetnosti i arheologije iz Zavoda. 

Foto: Univerzitet u Tuzli, Una Storia, JU Zavod KHPNTK

Po dolasku na Barutanu predavanje na temu “Barutana-historijski značaj, stanje i mogućnosti revitalizacije” studentima je održao dr. sc. Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu, potcrtavši historijski značaj, ali i kulturno-obrazovni i turistički potencijal najstarijeg fortifikacijskog objekta u Tuzli i svu složenost njegove obnove. Nakon predavanja je uslijedilo razgledanje izložbe “Spomenici Grada Tuzla”, koju je priredio Mensur Smajlović, prof., v.d. direktor Zavoda. Izložba je bila postavljena u prostor male kule Barutane, koja je prethodno očišćena i pripremljena za posjetioce. 

Studenti su tokom boravka na Slanoj Banji i Barutani fotografisali spomenike, a na kraju programa izabrane su i najbolje fotografije. 

Predavanjima sa stručnim vođenjem uz interaktivno učešće studenata Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli afirmiše i prezentuje naslijeđe i njegov značaj za historiju, kao i očuvanje identiteta države i pojedinca, ali i razvoj turizma.

(Balans)