• tik tok

Novi način prevencije u Gračanici: Građani mogu prijaviti nasilje preko SOS sandučića

Jul 11, 2024

Foto: Facebook

U okviru programa prevencija i suzbijanja nasilja u Gračanici sa specijalnim akcentom na nasilje nad ženama i porodično nasilje, Neformalna lobi grupa žena Gračanice je osmislila SOS poštanske sandučiće za anonimne prijave nasilja.

 Imajući u vidu da svjedočimo porastu nasilja u porodici, nasilja nad ženama, starim i iznemoglim licima, vršnjačkog nasilja Neformalna lobi grupa žena grada Gračanica je osmislila idejno rješenje, predložila inicirala i već drugu godinu u saradnji sa gradskom upravom, savjetom za sigurnost i gradonačelnikom Nusretom Helićem, radi na navedenim programima i sistematičnim rješenjima ovog problema, rečeno je.

“Vodeći se praksom da je naš sistem usložnjen i isprepletan nadležnostima, ima itekakve probleme kod implementacije zakonskih rješenja, odlučile smo lobirati i zagovarati prevencije prije nego nam se problemi dese i ne dopustiti izgovore modela “nije u našoj nadležnosti”.  U interesu preveniranja problema svjesne da žrtve teško da imaju mogućnost prijaviti nasilje, fizičko, psihičko, ekonomsko, mobing i slično. Svjesne da su žrtve u dobrom dijelu kilometrima udaljene od mjesta na kojima mogu potražiti pomoć, vrlo često nemaju novac niti telefon da prijavu učine. željele smo centar za socijalni rad i policiju na neki način približiti građanstvu i dovesti u zajednice gdje će i svaki građanin, građanka biti u prilici da pomogne prijaviti nasilnike”- kazali su iz Neformalna lobi grupe žena Gračanice.

SOS poštanski sandučići vrlo bro će biti dostupni u svakoj mjesnoj zajednici sa uputama kako prijaviti nasilje. To može uraditi bilo ko, a podaci će biti povjerljivi i obradu podataka će vršiti Centar za socijalni rad Gračanica uz angažman potrebnih službi zdravstva, socijalnih ustanova i sektora sigurnosti.

“Aktivnosti na uvođenju potpuno novog multidisciplinarnog pristupa preveniranju nasilja zahtijevaju i dalji angažman na praćenju, implementaciji na terenu obukama edukaciji i jednoj velikoj kampanji borbe protiv nasilja.

Svjesne da je ovo proces nas sve, nadležne službe, ustanove, vlast, odgovorna lica na izvršnim funkcijama, nevladin sektor, pa i građanke i građane grada Gračanica očekuje mnogo posla kako bismo našu zajednicu učinile sigurnim mjestom za život”- poručuju inicijatori ideje te pozivaju sve građane da se uključe, lobiraju i zagovaraju prijavu nasilja i kažnjavanje nasilnika, a zaštitu žrtve.

“Jedna vaša prijava štiti nečiji život. Uključimo se svi jer nas se tiče. Zajednica koja ne štiti žrtve i ne kažnjava nasilnike, uzgaja devijatno i bolesno društvo”- jasna je poruka.

(Balans)