• tik tok

Nove ceste su nove šanse BiH

Aug 31, 2022

Prva završena dionica autoceste na koridoru Vc u Republici Srpskoj od Johovca do Rudanke, otvorena je i to u dužini od 6,1 km. Cesta je urađena  zahvaljujući grantu Evropske unije od 15 miliona eura, koji je omogućio dodatno finansiranje u obliku povoljnih kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj vrijednih gotovo 70 miliona eura.

Dionica Johovac – Rudanka osigurava direktnu poveznicu na autocestu Banja Luka – Doboj i postojeću magistralu M17 u Bosni i Hercegovini. Ona dopunjava dvije druge dionice, Vukosavlje – Johovac i Rudanka – Putnikovo, koje grade Autoputevi RS. Brzina kretanja putnika i tereta na ovoj dionici će porasti sa 60 km/h na 100 i 120 km/h.

“Uspjeh koji predstavlja završetak dionice Johovac – Rudanka ostvaren je uprkos političkoj nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja rizik za buduća ulaganja EU u infrastrukturu. Finansiranje EU za dva infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj na koridoru Vc i dalje su obustavljena zbog političke krize”- kazali su iz Delegacije EU te naglasili da EU i njene države članice nastavljaju biti najveći i najlojalniji izvor finansiranja za Bosnu i Hercegovinu, kao i najveći trgovinski partner i ulagač u BiH.

“Međutim, vlasti u državi ne iskorištavaju puni potencijal mehanizama finansiranja EU, uz rizik gubitka stotina miliona eura u ulaganjima u transport i energetsku infrastrukturu. Ured EU u BiH poziva političare da ne propuste prilike koje nudi Evropska Unija, a koje donose jasne i nezamjenjive koristi građanima BiH”- poručili su iz Delegacije EU.

(Balans)