• tik tok

Mustafa i Zehra Alajmović optuženi da su pribavili 948.283 KM, a za liječenje potrošili 6.383 KM

Oct 26, 2022

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Zehre Alajmović i Mustafe Alajmovića iz Breze zbog krivičnog djela prijevara i krivičnog djela pranja novca.

Ovaj bračni par se tereti da je na ime prikupljanja humanitarne pomoći i donacija prvenstveno za liječenje Alajmović Zehre ostvario ukupan priliv novčanih sredstava u iznosu od 948.283,91 KM, od kojeg su na liječenje Alajmović Zehre i to u inostranstvu u R Hrvatskoj, utrošili novčani iznos od 6.383,05 KM, dok su ostatak novčanih sredstava prisvojili za sebe i utrošili za svoju korist, stoji u optužnici.

U nastavku pročitajte kompletnu optužnicu Kantonalnog suda u Zenici:

U vremenskom periodu od 01.01.2015. godine do 14.12.2021. godine u Brezi, zajednički i dogovorno, kao fizička lica i supružnici, s ciljem da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, doveli lažnim prikazivanjem činjenica veliki broj fizičkih i pravnih lica u zabludu i držali ih u zabludi, da na štetu svoje imovine uplate određena novčana sredstva na njihove devizne i transakcijske račune, kao i na njihove PAYPAL račune, tako što su putem društvenih mreža i svojih Facebook aplikacija na njihovo ime, te Facebook profila „Ko nema neka uzme, halal je“ i ostalih elektronskih medija pozivali veliki broj fizičkih i pravnih lica da vrše pojedinačne novčane uplate na ime humanitarne pomoći i donacija prvenstveno za liječenje Alajmović Zehre, te stipendija, zekata, kurbana i dr., a da bi u stvarnosti prikupljana novčana sredstva trošili u druge svrhe tako što su veće količine potrošili za privatne svrhe podizanjem novca na bankomatima, kartičnim plaćanjem u raznim marketima široke potrošnje na području BiH, zatim specijaliziranim prodavnicama tehničke robe, obuće, odjeće, benzinskim pumpama, naknade za online video igrice, popravak svog vozila, kao i druge utroške, umjesto za liječenje Alajmović Zehre za koju su prvenstveno tražili novčanu pomoć, na koji način su skrivali ove činjenice od ljudi od kojih su tražili humanitarnu pomoć i od javnosti i time ih dovodili i držali u zabludi o stvarnoj svrsi utroška novčanih sredstava, da bi se svjesno i sa htjenjem udružili, da takav novac za koji su znali da je pribavljen učinjenjem krivičnog djela prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a koje su počinili na naprijed opisani način, direktno primaju, drže, vrše konverziju istog i raspolažu njime, što su i činili, a čega su bili svjesni i što su i htjeli, na način da su isti novac primali na otvorene transakcijske i devizne račune korisnika Zehre Alajmović, otvorene kod ……bank d.d. BiH, ….. bank d.d. i ….. bank d.d., zatim na otvoreni transakcijski račun korisnika Mustafe Alajmović, otvoren kod …. bank d.d. BiH, a koja novčana sredstva su doznačena na iste od strane fizičkih i pravnih lica, najčešće putem njihovih PAYPAL računa, u najvećem dijelu s namjenom za liječenje Zehre Alajmović, u pojedinim slučajevima i za pomoć drugim licima, za razne druge humanitarne svrhe ili samo za pomoć-nespecificirano, da bi Alajmović Mustafa nakon što mu je blokiran transakcijski račun, dogovorio sa B. M. i njegovom suprugom B. S. da njemu i njegovoj supruzi Alajmović Zehri daju svoje bankovne kartice i PIN brojeve od njihovih transakcijskih računa otvorenih, i to: u ….. banci d.d. Sarajevo na ime korisnika B. M. i u ….. banci dd Sarajevo na ime korisnika B. S., a sve kako bi iste transakcijske račune povezali sa svojim PAYPAL računima na koji su vršene uplate pojedinačnih novčanih sredstava od strane fizičkih i pravnih lica kako je to naprijed i opisano, a obrazlažući B. M.i B. S. da su im njihove bankovne kartice potrebne kako bi novac koji im je neophodan na liječenje Alajmović Zehre, sa navedenih PAYPAL računa nakon izvršene uplate bio transferiran na njihove transakcijske račune i u svrhu konačnog podizanja novca, a koji novac će koristiti isključivo za navedeno liječenje Alajmović Zehre, pa su B. M. i B.S. vjerujući da će Alajmović Mustafa i Zehra iskoristiti novac isključivo za tu namjenu i dali svoje bankovne kartice sa PIN-om, pa su na opisani način ostvarili priliv novčanih sredstava i to: Alajmović Zehra u periodu od 01.01.2015. godine do 21.07.2021. godine na svoje devizne i transakcijske račune koji se vode kod poslovnih banaka i to: kod ….. bank d.d. Mostar u iznosu od 389.740,74 KM, kod …… bank dd. Sarajevo u iznosu od ukupno 243.106,14 KM, a koji iznos je bio prvobitno uplaćen u pojedinačnim iznosima na njen PAYPAL račun i PAYPAL račun A. M., i kod ….. d.d. Sarajevo u iznosu od ukupno 108.527,67 KM, što ukupno iznosi 741.374,55 KM koja novčana sredstava je potom Alajmović Zehra sukcesivno podizala na način da je direktno uzimala gotovinu na šalteru banaka ili direktno putem bankomata ili plaćala kartično razne usluge ili robe, a koji novac su zajednički trošili u naprijed navedene svrhe, te druge utroške koji nemaju određenu povezanost sa prikupljenom humanitarnom pomoći, odnosno sa liječenjem Alajmović Zehre, kao i sa kupovinom nužnih stvari koje su im potrebne kao i njihovoj porodici, dok je istovremeno Alajmović Mustafa obzirom da je imao punomoć svoje supruge Alajmović Zehre za podizanje novca sa njenog transakcijskog računa u …… banci dd Mostar podizao takođe sa tog računa direktno putem bankomata ili podizao gotovinu na šalteru banke,

pa su Alajmović Mustafa i Alajmović Zehra na opisani način podigli i prisvojili uplaćena novčana sredstava u ukupnom iznosu od 740.390,12 KM, te Alajmović Mustafa je u periodu od 08.07.2015. godine do 14.12.2021. godine ostvario priliv novčanih sredstava u ukupnom iznosu 10.860,97 KM na njegovom transakcijskom računu koji se vodi kod ….. bank dd Mostar, od kojeg iznosa je podigao i prisvojio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 10.325,37 KM, da bi Alajmović Mustafa ostvario priliv novčanih sredstava putem svog PAYPAL računa povezanog sa transakcijskim računom B. M. na prethodno opisani način u periodu 26.05.2018. godine do 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu od 67.427,48 KM i u periodu od 01.01.2019. godine do 20.07.2019. godine u ukupnom iznosu od 73.591,08 KM što ukupno iznosi 141.018,56 KM, koja novčana sredstva je sukcesivno sam podizao i prisvajao direktno putem bankomata ili na blagajni ili je na njegovo traženje navedena novčana sredstva podizao B. M. sa svog računa ili putem bankomata i iste predavao lično na ruke Alajmović Mustafi, pa je tako Alajmović Mustafa podigao i prisvojio sa računa B.M. ukupan novčani iznos od 141.018,56 KM,

dok je Alajmović Zehra putem svog PAYPAL računa povezanog sa transakcijskim računom B. S. na prethodno opisani način, ostvarila priliv novca u periodu 02.06.2020. godine do 09.12.2020. godine u ukupnom iznosu od 59.308,52 KM, koja novčana sredstva su sukcesivno podizali i prisvajali Zehra i Mustafa direktno putem bankomata ili na blagajni ili je na njihovo traženje navedena novčana sredstva podizala B.S. sa svog računa ili putem bankomata i iste predavala lično na ruke Alajmović Mustafi, pa su tako Alajmović Mustafa i Zehra podigli i prisvojili sa računa B. S. ukupan novčani iznos od 56.549,86 KM, na koji način su koristeći transakcijske račune korisnika B.M. i B.S., podigli i prisvojili ovih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 197.568,42 KM.

Čime su počinili krivična djela:

– Alajmović Mustafa, pod tačkom I optužnice, krivično djelo prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivično djelo pranje novca iz člana 272. stav 4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3.KZ FBiH u vezi sa članom 31. KZ F BiH, sve u sticaju u vezi sa članom 54. KZ F BiH,

– Alajmović Zehra pod tačkom I optužnice krivično djelo prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivično djelo pranje novca iz člana 272. stav 4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH u vezi sa članom 31. KZ F BiH, te pod tačkom II optužnice, produženo krivično djelo porezne utaje iz člana 273. stav 1. KZ F BiH, sve u sticaju u vezi sa članom 54. i 55. KZ F BiH.

a) Predlažemo da sud vezano za tačku I optužnice, na osnovu člana 114. i 115. stav 1. KZ F BiH i člana 272. stav 6. KZ F BiH, a u vezi sa članom 413. i 414. ZKP F BiH, oduzme pribavljenu imovinsku korist od Alajmović Zehre i Alajmović Mustafe u ukupnom iznosu od 941.900,86 KM .

b) Predlažemo da Sud vezano za tačku 2. optužnice, obaveže Alajmović Zehru, da oštećenom Općini Breza namiri pričinjenu štetu u ukupnom iznosu od 54.412,12 KM

Takođe predlažemo da Sud obaveže Alajmović Zehru i Alajmović Mustafu na solidarno plaćanje troškova krivičnog postupka u ukupnom iznosu od 1.771,41 KM, a koji se sastoje od troškova vještačenja po vještaku ekonomske struke i kao i drugih troškova koje Sud odredi u zavisnosti od složenosti postupka.

Pravobranilac je pred tužiocem postavio imovinskopravni zahtjev prema osumnjičenoj Alajmović Zehri u pogledu krivičnog djela porezne utaje iz člana 273. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 55. KZ F BiH, te izjavio da traži da Alajmović Zehra naknadi budžetu Općine Breza načinjenu štetu u ukupnom iznosu od 54.412,12 KM.”

(Balans)