• tik tok

Lažna slika nezaposlenosti u BiH: Građani rade, a biro koriste za zdravstveno osiguranje

Jun 19, 2024

Foto: Balans

Admir Čavalić, ekonomista i zastupnik u Parlamentu FBIH napravio je zanimljivu analizu koja je pokazala da broj nezaposlenih u BiH nije tačan prema evidencijama koje zavodi za zapošljavanje imaju. Naime, građani u suštini rade, a zavode koriste zbog zdravstvenog osiguranja.

Prema evidencijama zavoda za zapošljavanje, trenutno u BiH postoji 335.386 nezaposlenih osoba . Riječ je o registriranoj nezaposlenosti koji podrazumijeva da je nezaposlena osoba ona koja ispunjava zakonom propisane uslove i prijavljena je u nekom od zavoda za zapošljavanje.

“Ovi podaci daju pogrešnu ili još direktnije lažnu sliku o stanju nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Naročito, ako kompariramo ove podatke sa regionom – 88.327 nezaposlenih u Hrvatskoj, 375.793 nezaposlenih u Srbiji (ove dvije države imaju veći broj stanovnika od Bosne i Hercegovine), 101.558 zaposlenih u Sjevernoj Makedoniji i 35.415 nezaposlenih u Crnoj Gori”- tvrdi Čavalić.

Građani se prijavljuju na evidencije zavoda za zapošljavanje, a kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. U međuvremenu, oni rade “na crno” ili ne žele da rade ili rade van BiH. Tako Zavod za zapošljavanja preuzima ulogu Zavoda za zdravstveno osiguranje zanemarujući kontinuirane edukacije, pronalaženja poslova, modeliranja novih programa zapošljavanja i slično.

“Aktivni tražioci posla zbog toga posao pronalaze preko privatnih platformi za traženje posla. Sa druge strane, radnika nedostaje na tržištu rada, naročito u pojedinim oblastima poput građevine, ali i prerađivačke industrije. Pored inflacije, ovo diže i cijenu rada, međutim do određene granice (prosječna neto plata je 1.374 KM) – nakon toga se teži kapitalnim investicijama i uvozu radne snage. Kada govorimo o uvozu radne snage, nije riječ o zaposlenim strancima koji spuštaju cijenu rada na domaćem tržištu rada, već o radnicima koji preuzimaju poslove koje naši građani ne žele raditi (potrebno je razbiti ovaj mit kojeg nekada forsiraju sindikati – prava slika je vjerovatno slična onoj iz Slovenije prije 20 godina kada su naši radnici odlazili tamo da rade poslove koje slovenski radnici ne žele raditi). Također, broj ovih radnika je zanemariv u odnosu na prakse zemalja regiona”- objašnjava Čavalić. On dodaje da je oko 187.000  stvarno nezaposlenih, odnosno, oko 13%.

Rješenje za ovaj problem postoji, ali  ga je bitno izglasati u Parlamentu BiH.

Jedno od rješenja imamo na sjednici federalnog parlamenta koja će se održati 26.juna. Riječ je o Nacrtu zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

“Zajedno sa Westminister fondacijom i grupom zastupnika, učestvovao sam u modeliranju ovog Nacrta, te lobiranju da čim prije dođe na dnevni red. Pošto je riječ o nacrtu, treba biti oprezan u vezi vremenskih rokova. Tako da je Prijedlog zakona realan tek za narednu godinu. Svejedno, dobar je početak i treba ga podržati, te pozivam kolege zastupnike da usvojimo ovaj nacrt.

Pored toga, predlažem da čim prije usvojimo Nacrt Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH kojeg sam pisao zajedno sa kolegicom, doktoricom Fatimom Gavrankapetanović-Smailbegović i kojeg je potpisalo preko 20 zastupnika/delegata iz oba doma. Ovim izmjenama bi svako u FBiH imao pravo na zdravstveno osiguranje, a što bi ukinulo gore navedene inicijative za prijave na evidencije zavoda za zapošljavanje. Dakle, dvije konkretne stvari – restruktiranje zavoda za zapošljavanje i redefinisanje njihove uloge, te unaprijeđenje evidencija, te zdravstveno osiguranje za sve “- poručuje Čavalić.

Podsjećamo, poslodavci se kontinuirano žale na nedostatak radne snage. Da bi uspjeli dovesti radnu snagu iz inostranstva, moraju iscrpiti resurse sa biroa. Međutim, kada traže radnike preko Zavoda za zapošljavanje, njih nema, iako se uredno vode na evidenciji kao nezaposleni.

(Balans)