• tik tok

EU investira 1,2 milijarde eura u infrastrukturu i poduzetništvo na Zapadnom Balkanu

Jul 2, 2024

Foto: EU

Evropska komisija je danas objavila šesti investicioni paket u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan za koji se očekuje da će mobilizirati 1,2 milijarde eura investicija. Kroz paket će se osigurati podrška za osam novih vodećih investicija u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije, tretmana otpadnih voda i željezničkog transporta, kao i inovacija i zelene transformacije malih i srednjih preduzeća. Investicije će se realizovati u bliskoj saradnji sa partnerima sa Zapadnog Balkana i međunarodnim finansijskim institucijama.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, naglasila je: „Naš plan ulaganja od 30 milijardi eura za Zapadni Balkan ostvaruje se sa ovim novim paketom od 1,2 milijarde eura. Kvalitetnom infrastrukturom jača regionalne veze i zbližava nas, što je naš krajnji cilj. Naši partneri sa Zapadnog Balkana grade svoju evropsku budućnost. Ove investicije, zajedno s neophodnim reformama i pristupom našem jedinstvenom tržištu, pripremit će privrede naših partnera za pridruživanje našoj Uniji.“

Investicioni paket od 1,2 milijarde eura uključuje 300 miliona eura bespovratnih sredstava EU iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), dodatne bilateralne doprinose država članica EU i Norveške, zajmove međunarodnih finansijskih institucija i doprinose privreda Zapadnog Balkana. Paket je usvojio Operativni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) tokom sastanka od 1. do 2. jula. Nove vodeće investicije obuhvataju tri prioritetne oblasti Ekonomskog i investicionog plana i to:

  • Okoliš i klima: Rekonstrukcija i rehabilitacija vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
  • Održivi transport: Unapređenje željezničke infrastrukture na Koridoru X, uz brzu vezu Beograd – Velika Plana koja omogućava brži protok putnika i tereta u regionu.
  • Podrška poslovnom sektoru: Pokretanje novog instrumenta za inovacije i zelenu transformaciju preduzeća u regionu.

Opće informacije

Kao dio inicijative Global Gateway, Ekonomski i investicioni plan EU za Zapadni Balkan (2021-2027) ima za cilj podsticanje dugoročnog oporavka, ubrzanje zelene i digitalne tranzicije i podsticanje regionalne saradnje i konvergencije sa EU. Planom koji je Evropska komisija usvojila u oktobru 2020. godine mobiliše se do 30 milijardi eura investicija, uključujući 9 milijardi eura grantova EU kroz IPA III, tokom sedmogodišnjeg perioda. Od ovog iznosa, 5 milijardi eura je izdvojeno kroz WBIF.

Do sada je EU odobrila programe za mobilizaciju do 17,5 milijardi eura investicija u okviru Ekonomskog i investicionog plana, uključujući 5,4 milijarde eura bespovratnih sredstava EU.

WBIF je zajednička finansijska platforma pokrenuta prije 15 godina, a okuplja Evropsku komisiju, finansijske organizacije, države članice EU i Norvešku, kako bi se poboljšala saradnja u ulaganjima javnog i privatnog sektora. Podržava socioekonomski razvoj regiona i doprinosi evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Pored toga što će biti glavno finansijsko sredstvo za implementaciju Ekonomskog i investicionog plana EU, WBIF će također igrati važnu ulogu u implementaciji novog Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan od 6 milijardi eura, sa dvostrukim ciljem da podstakne socioekonomsku konvergenciju sa EU i ubrza proces pristupanja. WBIF će usmjeriti 3 milijarde eura grantova i zajmova u okviru Fonda za podršku prioritetnim investicijama u oblastima transporta, energije, digitalnog i ljudskog kapitala.

(EU)