• tik tok

Češka pomaže Gračanici u izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitkih voda

Jul 16, 2022

Gradonačelnik Nusret Helić u ime Grada Gračanica u petak je potpisao Memorandum o razumijevanju sa ambasadoricom Republike Češke Ivanom Hlavsovom u ime Republike Češke te sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH na čelu sa direktorom Esadom Humom.

Ovim je započet rad na projektu “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Stjepan Polje, Grad Gračanica“. Procijenjena vrijednost projekta je približno 1.900.000,00 KM.

Nakon što je Češka razvojna agencija  provela proceduru odabira dobavljača roba i usluga bitnih za implementaciju projekta, iste će isporučiti Gradu Gračanici a naredni koraci podrazumijevati će isporuku tehnologije, mjerenje i regulaciju za izgradnju postrojenja za pročišćavanje vode za piće u Stjepan Polju.

Nakon što Grad Gračanica provede proceduru javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na predmetnom projektu, između ostalog, Fond za zaštitu okoliša će takođe finansijski podržati implementaciju projekta u dijelu izvođenja građevinskih radova, a razlika sredstava je obezbijeđena iz Budžeta Grada Gračanica.

Vlada Republike Češke kroz rad Ambasade Republike Češke u BiH i Češke razvojne agencije (Czech Development Agency – CzDA) nastavlja da pomaže Bosnu i Hercegovinu a samim tim i Grad Gračanicu.